Uitgelicht iScholenDag: Seán Ó Grádaigh

Docent Seán Ó Grádaigh bereidt een nieuwe generatie docenten voor op de digitale toekomst. Hij heeft een universitair studieprogramma ontwikkeld, dat docenten in opleiding in staat stelt een digitaal lesprogramma in hun moedertaal, het Iers, samen te stellen. Dat is hard nodig: met maar zo’n zestig scholen waar Iers de moedertaal is, zijn weinig uitgevers bereid lesmateriaal te produceren. ICT blijkt daar een prachtige rol in te kunnen vervullen.

De combinatie van factoren heeft ervoor gezorgd dat Seán samen met zijn Ierse collega’s in een korte tijd een heel goed beeld heeft gekregen van de mogelijkheden van de nieuwe digitale middelen.

In december 2014 was hij ook al even in Nederland om tijdens een bijeenkomst van de iScholenGroep zijn expertise te delen. Op 29 september, tijdens de iScholenDag, is hij weer terug.

De finesse van Seáns toepassing zit hem niet in de complexiteit van de middelen die hij gebruikt. Die middelen zijn overigens niet veel anders dan het materiaal dat wij op school beschikbaar hebben: iPads, een enkele Macbook, misschien een iPhone voor foto’s. Het zit hem vooral in de manier waarop je die middelen kunt gebruiken. Dat is  wat het verhaal van Seán zo interessant maakt. Waar wij een foto zien, ziet Seán een leerobject. Voeg er een geluid aan toe, en de waarde van de foto stijgt enorm. Wat kunnen we nog meer toevoegen om een rijker leerobject te creëren? Het antwoord blijkt vaak heel simpel.

Voor een uitgebreide samenvatting van zijn werk kun je terecht op deze site. Kom naar hem luisteren! Een buitenkans om een van de leidende experts op het gebied van digitaal onderwijs te horen praten over zijn lespraktijk.

Leerlingen buiten

leerKRACHT! Inschrijving nieuwe scholen nog tot 15 juni

Stichting leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘kerninterventies’) staan hierin centraal: lesbezoek en feedback gesprek, gezamenlijke lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Op deze manier samenwerken en innoveren is niet iets wat je zo ‘af en toe’ met elkaar doet, maar dat doe je in leerKRACHT op wekelijkse basis. En niet met alleen een groepje ‘enthousiastelingen’ op school, maar met iedereen. En niet omdat dit ‘moet’, maar omdat de leraren dit echt willen en de schoolleider dit ondersteunt. Dat is wat wij een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ noemen. En het is zo’n cultuur die er voor zorgt dat leraren steeds beter worden, wat leidt tot beter onderwijs voor de leerling.

De ervaringen van deelnemende scholen hebben er toe geleid dat leerKRACHT enorm snel groeit. Na een start met 15 scholen in 2012-2013 doen ruim 2 jaar later al 200 scholen in het PO, VO, MBO en onder PABO’s en lerarenopleidingen mee met leerKRACHT.  De verwachting is dat dit gaat groeien naar zo’n 350 scholen met een 250.000 leerlingen in september.

Wil je weten waarom zoveel scholen meedoen, enthousiast raken en andere scholen uitnodigen mee te komen doen?  Kom dan naar één van de leerKRACHT informatie/voorbereidingsbijeenkomsten begin juni:http://www.stichting-leerkracht.nl/kom-langs-bij-leerkracht/  Inschrijven voor deelname aan leerKRACHT in 2015-2016 kan nog tot 15 juni, dus wees er snel bij.

 

Resultaten pilot ‘toegepaste game’ veelbelovend

Afgelopen woensdag 19 maart vond op het Stad & Esch de themamiddag ‘Toegepaste gaming’ plaats. De iSG school in Meppel heeft gedurende twee maanden een pilot gedraaid met Monster Valley, een spel waarin kinderen monsters moeten vangen, en die daardoor hun cognitieve vaardigheden verbeteren. De pilot, overigens een wereldpremière, leverde interessante feedback op, die overeenkomt met de voorspellingen van sociaal-wetenschapper John Harrison. Lees “Resultaten pilot ‘toegepaste game’ veelbelovend” verder

VO-raad en Schoolinfo filmt iSG-scholen in het kader van Leerling 2020

SchoolInfo, een initiatief van de VO-raad, heeft voor het project Leerling 2020 een aantal informatieve filmprofielen gemaakt van een paar iSG-scholen. Deze schoolprofielen geven een kijkje in de keuken; de verschillende scholen delen hun motieven, bevindingen, maar bovenal hun enthousiasme en drang naar het best mogelijke onderwijs. Uiteraard komen vooral de docenten en de leerlingen aan het woord.

 

Ondersteuning iSG door Schoolinfo

De iSG heeft ondersteuning gekregen van de stichting SchoolInfo, die handen en voeten geeft aan het project van de VO-raad dat bekend staat als Leerling 2020. De opzet van het project heeft te maken met de behoefte van scholen ondersteuning te krijgen bij de invoering van 1:1-onderwijs. Het gaat daarbij om trajecten die moeten leiden tot gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.

Vanuit de maatschappij wordt steeds nadrukkelijker gevraagd om onderwijs op maat aan te bieden en de leerling met zijn of haar (leer)kenmerken centraal te stellen. Er bestaan al veel initiatieven in het voortgezet onderwijs rondom dit onderwerp soms in samenwerking met private partijen.

Die initiatieven proberen allemaal een onderdeel van gedifferentieerd leren vorm te geven: ontwikkeling van lesmateriaal, voorzieningen, meetsystemen, onderwijsconcepten, etc…

Schoolinfo zorgt in fase 1 voor verbinding van deze bestaande initiatieven en gaat samen met scholen onderzoeken wat nodig is om gedifferentieerd leren binnen de sector verder te ontwikkelen.

In het voorjaar van 2013 heeft Schoolinfo een verkenning uitgevoerd waaruit vijf bestaande initiatieven van differentiëren op maat zijn gekomen. In fase 1 (september 2013 – maart 2014) worden deze initiatieven verder uitgewerkt. Het project ‘Leerling 2020’ heeft in fase 1 de volgende doelstellingen:

  • Kennisdeling- en ontwikkeling binnen/tussen bestaande initiatieven en de betrokken scholen verder helpen in hun proces.
  • De kennis en ervaring van de bestaande initiatieven beschikbaar stellen voor de rest van de sector.
  • Het faciliteren van wetenschappelijke onderbouwing voor gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.
  • Het in kaart brengen en voorbereiden van een aantal randvoorwaardelijke elementen voor de verdere ontwikkeling van gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.
  • De wensen van de (overige) scholen met betrekking tot gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in kaart brengen zodat dit in een eventueel vervolg mee kan worden genomen.

Er is een vervolgplan gemaakt voor de voortzetting van het project in 2014.

Meer informatie

Beeldverslag MacScholenDag 4 oktober 2012 Berlage Lyceum Amsterdam