Nieuws over de iScholenGroep

Na bijna acht succesvolle jaren, zeven iScholenDagen, vele webinars, themamiddagen, en netwerkbijeenkomsten heeft het bestuur van de iScholenGroep besloten de stichting per 1 januari 2020 op te heffen. De reden hiervoor is dat de primaire functie van de stichting min of meer is komen te vervallen. Dat neemt niet weg dat er uiteraard voldoende ruimte blijft voor het gedachtengoed van de iScholenGroep, als netwerk of als platform, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, zoals de OnderwijsArena.

 

In november 2011 hebben vertegenwoordigers van drie scholen in het voortgezet onderwijs de stichting MacScholenGroep opgericht, later omgedoopt tot iScholenGroep. Dat waren het Berlage lyceum in Amsterdam, scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel en het Christelijk Lyceum in Zeist.

Als belangrijkste beweegreden gold destijds het volgende: het opzetten, stimuleren en onderhouden van een inspirerend netwerk van scholen op het gebied van de digitalisering van het onderwijs. De stichting richtte zich in eerste instantie dan ook op scholen die al gestart waren dan wel het voornemen hadden het zogenaamde 1:1-onderwijs in te voeren. Uitgangspunt was ‘een laptop per leerling’ zoals dat toentertijd heette, een aanduiding die al gauw achterhaald werd vanwege de introductie van de tablet destijds.

Deze iScholenGroep bleek in een ruime behoefte te voorzien en groeide in een paar jaar tijd tot een organisatie die meer dan tachtig instellingen voor voortgezet onderwijs als deelnemer mocht registreren. Binnen de aangesloten scholen heerste een sterk gevoel van optimisme over de ontwikkeling van het onderwijs met behulp van de technologische mogelijkheden die gerealiseerd konden worden in het leslokaal. ‘Changing education paradigms’ (2014) van Sir Ken Robinson behoorde destijds tot één van de meest bekeken Ted Talks waarin het gedachtengoed binnen de iScholenGroep even herkenbaar als expliciet werd geformuleerd.

Wie alle workshops gehouden tijdens de jaarlijkse iScholenDagen op een rijtje zet, ziet een veelheid aan onderwerpen die alle van belang waren in het pioniersstadium waarin de meeste scholen zich toentertijd bevonden. Kwesties betreffende de digitale didactiek, tal van onderwijskundige onderwerpen, van ‘kleppen dicht’ tot ‘kleppen open’ en vice versa maar ook meer praktische zaken op het gebied van aanschaf, onderhoud en beheer. Het heeft velen wijzer gemaakt, gevoed, geholpen en gestimuleerd. Daarnaast waren er vele contacten tussen de scholen die vaak de vorm kregen van netwerkbijeenkomsten, bootcamps en themamiddagen.

Het is niet te veel gezegd, dat de scholen die deel uitmaken van de iScholenGroep deze pioniersfase ruimschoots achter de rug hebben en op hun eigen wijze een weg zoeken het onderwijs te verbeteren o.a. met behulp van alle technologische middelen die thans beschikbaar zijn. Vanwege dit succes komt de primaire functie van een iScholenGroep min of meer te vervallen. Dat is de reden, dat het voltallige bestuur onlangs besloten heeft de stichting iScholenGroep met ingang van 2020 op te heffen. Dat neemt niet weg dat er uiteraard voldoende ruimte blijft voor het gedachtengoed van de iScholenGroep, als netwerk of als platform, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, zoals de OnderwijsArena.

Namens het gehele bestuur,

 

Kees van Domselaar,

voorzitter

 

Doorstart webinars

Een van de meest succesvolle activiteiten van de afgelopen jaren, zijn de webinars, die maandelijks georganiseerd worden op steeds een ander thema, dat altijd raakt aan ICT. Door de het huidige succes en de blijvende vraag naar de webinars krijgen deze een doorstart via het platform OnderwijsArena. We houden je op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Webinar 9 december “Wat zegt het evidence-beest over ICT? “

Het evidence-beest heeft ook ons onderwijs in zijn greep. Als het niet bewezen is, dan werkt het niet. Maar het onderwijs is geen exacte wetenschap. Onderwijs speelt zich niet af in gecontroleerde laboratoria. Het is misschien beter om te spreken over ‘evidence-informed’ onderwijs: onderwijs dat door wetenschappelijk bewijs geïnformeerd wordt vormgegeven. Naast de wetenschap is er ook de expertise en de ervaring van de docent zelf. Die expertise moet meegenomen (kunnen) worden in het evidence-informed handelen.
Maar wat zegt onderzoek over de inzet van ICT in ons onderwijs? En hoe zouden wij daar op een goed geïnformeerde manier mee om kunnen gaan? Welke lessen kunnen we daar uit leren en welke concrete stappen kunnen we op basis daarvan zetten on onze eigen klassen?
Wij hebben Fleur Prinsen, lector aan de Hogeschool Rotterdam en aanvoerder van een landelijk versnellingsteam dat zich bezig houdt met ‘ Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT’, bereid gevonden om als expert aan te schuiven bij het webinar van 9 december. Zelf schrijft ze daarover:
 “Wat werkt bij het inzetten van digitale middelen in het onderwijs? Als onderzoeker op dit gebied word ik altijd blij van deze vraag, zelfs al heb ik niet direct een kant en klaar antwoord. Zouden we niet allemaal graag een receptenboekje hebben, met daarin alle beproefde manieren om onderwijsleertechnologie in te zetten? Dan hoeven we dat boekje alleen nog maar te volgen.
Wil jij ICT ook op een meer op een door wetenschappelijk bewijs geïnformeerde manier gaan inzetten in jouw onderwijs? Dan wil je deze webinar niet missen!
Schrijf je snel in en sluit aan op maandag 9 december van 19.45 – 20.30 uur. Het is gewoon bij jou op de bank.

Webinar 14 oktober “Hoe om te gaan met afleiding?”

Kan de telefoontas in de prullenbak?

Het is een van de grootste problemen in de klas tegenwoordig, alle apparaten die zo veel afleiding geven. En heb je een telefoontas of telefoonhotel, dan stoppen je leerlingen daar gewoon een oude Nokia 3210 in. In de eerste iScholengroep webinar van dit jaar is dat het thema: afleiding in de klas. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Zijn er technische oplossingen? Of moet je er juist met leerlingen over in gesprek gaan? Noteer vast in je agenda en reserveer een plaatsje op je bank en schrijf je hier in.

Tijd: maandag 14 oktober 19:45 – 20:30
Locatie: bij jou op de bank

De genomineerden voor de iScholenPrijs 2019 zijn bekend!

Tijdens de iScholenDag wordt voor de zesde keer de iScholenPrijs uitgereikt aan een docent die in het afgelopen schooljaar een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van ICT-toepassing in het onderwijs. Dit jaar zijn de genomineerden:

David le Clercq – Helen Parkhurst Almere
David geeft zijn lessen vorm met behulp van ICT opdat zijn leerlingen beter worden in het vak geschiedenis. Als i-Coach begeleidt David secties en collega’s die een eigen ontwikkeling met ICT hebben ingezet. Met zijn proactieve handelswijze voorziet hij de school van ideeën voor apps die van toepassing kunnen zijn voor collega’s. Ook maakt David instructievideo’s voor collega’s wanneer SOMToday volgens schoolafspraak anders ingericht moet worden en maakt hij instructievideo’s voor leerlingen die hun weg in Office 365 nog moeten weten te vinden. Het was voor David dan ook een kleine stap om de webinars van de iScholengroep te hosten. David typeert zich door op alle ICT-vragen een antwoord te geven en de vraag die begint met ‘wil jij’ wordt niet beantwoord met een ’nee’.

Daniëlle Verhoeven – Insula College, Dordrecht
Daniëlle is door haar teamleider genomineerd voor de animaties en avatar die zij heeft verwerkt in haar instructielessen. Door intensief onderzoek te doen en feedback te vragen aan collega’s en leerlingen is zij erin geslaagd om haar lessen natuur/scheikunde naar een hoger niveau te brengen én het plezier van haar leerlingen te vergroten. In haar instructielessen heeft ze rekening gehouden met de diverse leerstijlen van de leerlingen en zich heeft ze pedagogiek en coaching toegepast zodat de leerlingen zowel op school als thuis met de stof en opdrachten aan de slag kunnen. Daniëlle is een startende docent maar heeft in korte tijd heel veel potentie laten zien. 

Wil je ook aanwezig zijn op de iScholenDag 2019? Meld je dan hier aan.

Laatste nieuws iScholenDag 10 oktober 2019

Ook dit jaar organiseert de iScholenGroep de iScholenDag! Deze vindt plaats op donderdag 10 oktober bij DENISE in Amsterdam. Voor deze 8e editie van de iScholenDag hopen we jullie weer te verrassen met een interessant programma. Meld je nu aan voor deze dag en schrijf je in voor de workshops en inspiratiesessies in ronde 1 en 2.

Het thema van deze iScholenDag is: ‘Onderwijs en ICT in een (inter)nationaal perspectief’. Wat gebeurt er allemaal in Nederland en in de wereld op het gebied van ICT in het onderwijs en wat kunnen wij daarvan leren? 

Bekijk hier welke workshops en inspiratiesessies er worden aangeboden.

Keynotes zijn bekend

De eerste keynote wordt gegeven door de Schotse Louise Jones (onderwijsconsultant en verantwoordelijk voor het ICT in Learning project in het Schotse Highland Council). Zij laat zien hoe andere landen ICT in het onderwijs toepassen en wat wij hiervan kunnen leren.

De afsluitende keynote wordt verzorgd door Kees van Amstel: cabaretier, columnist, schrijver, acteur, en MBO-docent. Bekend van o.a. Comedytrain, schijver/acteur Klikbeet, vaste columnist op NPO Radio 1 én finalist van De Slimste Mens. Kees deelt zijn ervaringen als docent en zijn kijk op onderwijs en ICT met een knipoog.

Programma

09:30 – 10:00 uur       Inloop
10:00 – 10:30 uur       Opening
10:30 – 11:00 uur       Keynote Louise Jones
11:00 – 12:15 uur       Workshops en inspiratiesessies ronde 1
12:15 – 14:15 uur       Lunch en open café (met o.a. lesbezoek DENISE en Apple Playground)
14:15 – 15:15 uur       Workshops en inspiratiesessies ronde 2
15:15 – 16:00 uur       Keynote Kees van Amstel & uitreiking iScholenPrijs
16:00 –                         Borrel

Raak geïnspireerd, deel kennis en ervaring buiten je school en versterk jouw inzet van digitale didactiek. Een dag die je (weer) niet wilt missen; kom op 10 oktober naar de iScholenDag!

Nomineer je collega voor de iScholenPrijs 2019!

Tijdens de iScholenDag wordt voor de zesde keer de iScholenPrijs uitgereikt. De iScholenPrijs gaat naar een docent die in het afgelopen schooljaar een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van ict-toepassing in het onderwijs. Heb jij een collega die het afgelopen jaar iets bijzonders voor jou en je school heeft neergezet en/of betekend? Nomineer hem of haar dan door een e-mail te sturen naar ischolenprijs@ischolengroep.org leg uit waarom deze persoon de prijs verdient.

Neem plaats in de kerngroep van de iScholenGroep 

Ben jij de enthousiaste docent die een voorloperrol heeft in de school op het gebied van ICT? Meld je dan aan voor de kerngroep van de iScholenGroep! Deze kerngroep bespreekt met elkaar welke thema’s aandacht mogen krijgen, signaleert nieuwe trends op het gebied van ICT en denkt actief mee welke activiteiten georganiseerd kunnen worden om kennis en ervaring te delen met de sector. Met een groep van 10-15 enthousiaste collega’s uit het land word je ondersteund om activiteiten op te zetten voor de 60 deelnemende scholen. Deze activiteiten richten zich op het ontwikkelen en delen van kennis over onder andere digitale didactiek, digitale leermiddelen en digitaal toetsen.

Ben jij geïnteresseerd om hieraan deel te nemen? Laat het ons weten via info@ischolengroep.org. Tijdens de iScholenDag op 10 oktober zal, in een werksessie, verder vorm worden gegeven aan het opzetten van de kerngroep. Na de iScholenDag gaat deze kerngroep van start.

Webinars iScholenGroep

Na meerdere succesvolle webinars over o.a. digitaal toetsen, digitaal leermateriaal, devices en formatief evalueren, maken we graag de data voor de komende webinars in het nieuwe schooljaar bekend. Noteer onderstaande data in je agenda en reserveer een plaatsje op je eigen bank. Is er een onderwerp waarover jij graag met een expert en je collega’s in gesprek wilt? Laat het ons weten via webinars@ischolengroep.org 

– maandag 9 december van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 13 januari van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 10 februari van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 9 maart van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 13 april van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 11 mei van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 8 juni van 19.45 – 20.30 uur

Scholen gezocht voor symposium Profielenberaad

Eind oktober organiseert het Profielenberaad (waar wij als iScholenGroep aan deelnemen) een symposium van het Profielenberaad met als thema ‘Eigen-wijze curriculumontwikkeling’. Met dit thema willen zij de expertise met leerplanontwikkeling etaleren en met elkaar delen. Voor dit symposium is het Profielenberaad op zoek naar scholen die bijzondere zaken op het gebied van curriculum-ontwikkeling kunnen laten zien en hierover een leuke workshop kunnen verzorgen. Ben of ken jij iemand die dit zou kunnen doen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar l.veldhuyzen@denise.espritscholen.nl.