Webinar ‘structureel inzetten van digitale toetsen’ – 11 februari

Mensen die zeggen dat je met ICT tijd kunt besparen moet je een klein beetje wantrouwen. Want we weten allemaal dat een goede inzet van ICT in het onderwijs een grote tijdsinvestering vraagt. Zeker in het begin. Op termijn kun je bepaalde processen misschien wel wat handiger en efficiënter inrichten. Bijvoorbeeld door een deel van je toetsen te vervangen door digitale toetsen. Nu zijn er veel docenten die daar al mee experimenteren, maar het structureel inzetten van digitale toetsen voor alle leerlingen in jouw school, misschien wel bij alle vakken, vraagt wel wat meer. Wat precies, dat is de vraag die centraal staat in deze webinar. We hebben Eric Welp van Kennisnet uitgenodigd om ons daarover bij te praten en om vragen aan te stellen.

Dus schrijf je in voor de Webinar ‘structureel inzetten van digitale toetsen’  op 11 februari en reserveer van 19:45 – 20:30 uur een plaatsje op je eigen bank.

Terugblik webinar ‘Een tablet met toetsenbord is nog geen laptop’

“Een maandagavond tussen Sinterklaas en Kerst. Buiten waait en regent het en is het nog koud ook. Ik zit op de bank met een schermpje voor m’n neus. Vanuit iScholenGroep wordt deze avond een webinar georganiseerd onder de noemer ‘Een tablet met toetsenbord is nog geen laptop’.” Te gast is Leendert-Jan Veldhuyzen, bestuurslid van de iScholenGroep en rector van DENISE. Leendert-Jan is met zijn school een jaar geleden overgestapt van het ene device naar het andere. Lees verder in de blog van Glenn Hille over zijn ervaringen als deelnemer aan de webinar van 10 december.

Webinar ‘Formatief evalueren’ – 11 maart

Ons voornemen is om voor het thema van de webinar op 11 maart te kiezen voor ‘Formatief evalueren’. Dat sluit niet alleen mooi aan op het thema van de webinar op 11 februari, namelijk digitaal toetsen, maar is ook een actueel thema op veel van de iSG scholen. Je kunt je nu al inschrijven, maar we zijn ook nog op zoek naar vragen en ervaringen rondom dit thema. Heb je vragen? Heb je er al (veel) ervaring mee? Ken je iemand die je er graag tijdens de webinar over aan de tand wil voelen? Stuur dan een mailtje naar info@ischolengroep.org.

Webinars 2019

Zoals we gehoord hebben op de iScholenDag staat de i van iSG voor vele principes. Interactie is daar een van. Sociale interactie is de basis van al het leren. Maar we hebben niet altijd de tijd om daarvoor het hele land door te reizen en elkaar te ontmoeten. Daarom organiseert de iScholenGroep ook dit schooljaar weer een aantal webinars. Noteer onderstaande data in je agenda en reserveer vast een plaatsje op je eigen bank:

11 februari van 19:45 – 20:30 uur
11 maart van 19:45 – 20:30 uur
8 april van 19:45 – 20:30 uur
13 mei van 19:45 – 20:30 uur

Lees “Webinars 2019” verder

Webinar Digitaal Leermateriaal arrangeren 12 november 2018

Digitaal leermateriaal ontwerpen, ontwikkelen en arrangeren is nou niet bepaald het laaghangende fruit als je met ict aan de slag wilt. Het wordt echter steeds eenvoudiger om zelf goed en interactief leermateriaal te ontwikkelen. Toepassingen worden steeds krachtiger en eenvoudiger om te gebruiken.

In deze webinar krijgen we een kijkje in de keuken van een school die veel leermateriaal zelf maakt. Vragen als ‘Hoe organiseer je dat?’ en ‘Hoe krijg je dat bekostigt?’ staan centraal. Maar we wisselen ook van gedachten over hoe je de kwaliteit en continuïteit van zelf gearrangeerd of ontwikkeld leermateriaal garandeert. En er is natuurlijk veel ruimte voor jouw eigen vragen over dit thema.

Tijd: maandag 12 november 19:45 – 20:30
Locatie: bij jou op de bank

Schrijf je hier in en je ontvangt voorafgaand aan de webinar een link met een korte instructie.

Van visie naar praktijk: ideeën van schoolleiders uit de iScholenGroep

Welke uitdagingen kom je tegen bij de ontwikkeling van digitale didactiek op school? En wat kun je doen om deze uitdagingen aan te gaan? Tijdens de schoolleidersworkshop op de iScholenDag 2018 spraken schoolleiders met elkaar over hoe zij hun visie op onderwijs en ict op hun school in de praktijk brengen.

Struikelblokken
De schoolleiders kregen zes struikelblokken voorgelegd, die de ontwikkeling van digitale didactiek op school in de weg kunnen staan. Deze struikelblokken zijn voortgekomen uit een iScholenGroep expertmeeting, waar oud-winnaars en genomineerden van de iScholenPrijs aan deelnamen. Voor een aantal struikelblokken deelden de schoolleiders tijdens de workshop de uitdagingen en praktijkvoorbeelden die zij in hun eigen school tegenkwamen. 

 1. Visie en sturing van de schoolleiding
  Hoe zorg je voor een visie die genoeg sturing geeft aan docenten, maar hen ook ruimte biedt om zelf het onderwijs te maken? Op welke manier worden docenten betrokken bij het vormen van de visie en de vertaling ervan naar de praktijk?

Praktijkvoorbeeld
Het Revius Lyceum organiseerde een kernwaardensessie met docenten. Iedereen gaf antwoord op de vragen: wat willen we ontwikkelen bij leerlingen? Wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe? Een live tekenaar bracht elke denkstap in dit proces in beeld. Aan het einde van de dag had de school een getekend verslag op basis van de input van docenten. Dit verslag werd gebruikt in het proces van de verdere ontwikkeling van het kernwaardentraject en in het schoolplan.

 1. Uitdagingen rondom de financiering van devices voor leerlingen
  Kansengelijkheid is een belangrijk thema als het gaat om de financiering van devices. Hoe kun je zorgen dat elke leerling de beschikking heeft over een device, terwijl je hier geen leermiddelengeld voor kunt inzetten en niet elke ouder dit kan betalen?

Praktijkvoorbeeld
Het Dr.-Knippenbergcollege richtte een solidariteitsfonds in. Hiervoor vroeg de school budget aan bij Stichting Leergeld. Hiervoor reserveerde de school zelf een substantieel bedrag. Naast devices voor leerlingen wiens ouders dit niet kunnen betalen, worden hieruit schoolreisjes en andere activiteiten gefinancierd. Stichting Leergeld toetst welke ouders voor een bijdrage in aanmerking komen en levert tevens een bijdrage. Daarnaast blijft de school voortdurend met ouders in gesprek over hoe devices gefinancierd kunnen worden.

 1. Ict-vaardigheden van collega’s die ontwikkelingen vertragen
  Niet alleen leerlingen willen graag weten waarom ze iets moeten leren. Ook docenten stellen zich de vraag waarom de school een bepaalde kant op gaat. Hoe zorg je ervoor dat docenten de meerwaarde van ict in het onderwijs zelf ervaren? En hoe blijf je met elkaar in gesprek over digitale vaardigheden?

Praktijkvoorbeeld
Verschillende scholen noemen iCoaches als een manier om in de vakgroepen in gesprek te gaan over digitale vaardigheden. iCoaches zijn experts in digitale didactiek en hebben de verantwoordelijkheid om ict in de les en digitale vaardigheden op de agenda van de vakgroep te zetten. Waar trainingen niet altijd aansluiten bij de behoefte van individuele docenten, kunnen iCoaches met hun collega’s in gesprek gaan en op een laagdrempelige manier kijken welke behoefte elke collega heeft.

 1. Te weinig aandacht voor digitale didactiek op de lerarenopleidingen
  Voor jonge docenten kan het een uitdaging zijn om zich digitale didactiek eigen te maken en tegelijkertijd zijn/haar plek te vinden op een school. Nieuwe docenten willen graag aansluiten bij hoe er wordt gewerkt op school, terwijl ook van hen verwacht wordt dat zij voor vernieuwing zorgen. Op de lerarenopleiding staat dit nog te weinig op de agenda.

Praktijkvoorbeeld
De Breul richtte een eigen academie op, waarin alle scholing gezamenlijk is ondergebracht. Docenten geven zelf workshops aan hun collega’s. Mensen vinden het leuk om van elkaar te leren, is de ervaring van de school. Differentiëren is hierbij belangrijk, zodat docenten zelf kunnen kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen en docenten op alle instapniveaus kunnen meekomen.

 1. Gebrek aan (gebruik van) onderzoek naar effectief onderwijs
  Hoe weet je zeker of de onderwijsinterventies die op jouw school uitgerold worden ook daadwerkelijk bijdragen aan effectief onderwijs? Wetenschappelijk onderzoek kan hierbij helpen. Waar vind je onderzoek naar wat werkt en hoe kun je dit gebruiken? Uit de expertmeeting kwam de oproep om een overzicht van wetenschappelijk onderzoek via de iScholenGroep te delen.
 1. Uitdagingen rondom het vinden van goed digitaal leermateriaal
  Veel scholen in de iScholenGroep zetten stappen om de reguliere methodes los te laten en op basis van leerdoelen zelf lesmateriaal te arrangeren. De focus op 21e eeuwse vaardigheden wordt groter. Voorlopers maken zelf leermateriaal, maar dit kost veel tijd en is voor een grote groep docenten niet de oplossing. Waar vind je goed digitaal leermateriaal?

Deel jouw verhaal
Wat heb jij als schoolleider nodig om deze uitdagingen aan te gaan? En welke praktijkvoorbeelden zie je op jouw school waar andere schoolleiders van kunnen leren?  Deel jouw verhaal via info@ischolengroep.org. 

Workshops voor en door docenten
Wil je het netwerk van de iScholenGroep inzetten om workshops aan te bieden aan je docenten? Of ken je een enthousiaste docent die zelf een workshop zou willen geven? Meld je aan.

Docent Ted van Deutekom wint iScholenPrijs 2018

Op 4 oktober tijdens de iScholenDag 2018 werd voor de 5ekeer de iScholenPrijs uitgereikt. Ted van Deutekom, docent natuurkunde aan het Revius Lyceum Maassluis, kwam dit jaar als winnaar uit de bus. Lees verder over deze winnaar én over wat er nog meer gebeurde op de jaarlijkse iScholenDag.

iTed
Ted van Deutekom heeft op het Revius Lyceum niet zomaar de bijnaam ‘iTed’. Dankzij zijn inspanningen werd het Revius Lyceum een iPadschool. Voor zijn collega’s ontwikkelde hij onder andere een cursus, waarin hij hen stap voor stap liet zien hoe je digitaal lesmateriaal maakt. Met als resultaat heel veel enthousiaste docenten, die snel aan de slag konden in hun eigen les. Het verbaast zijn collega’s dan ook niet dat hij gewonnen heeft: “Zeker de mensen die de iPadcursus bij hem gedaan hebben, hebben ontzettend van hem geleerd. Er is maar één echte iTed.” Schoolleider Timo Nuijten prees in zijn toespraak niet alleen het werk van Ted, maar ook van zijn collega Cora Kloet: “Ted en Cora betekenen samen heel veel voor het iPadonderwijs op onze school. Wat ons betreft komt de prijs hen samen toe!”

Genomineerd
De andere nominaties waren voor Els Spooren van het Antoon Schellenscollege en Suzanne Lustenhouwer van DENISE. Els werd geprezen voor haar rol bij het verspreiden van interactief lesgeven, in de school, waarbij ze gebruik maakt van onderwijsplatform Lesson-up. Suzanne werd genomineerd vanwege haar originele lessen, waaronder een internationaal samenwerkingsproject met een school in Philadelphia. Hierbij werkten leerlingen van beide scholen samen via video en facetime.

Digitale didactiek en mediawijsheid
In de workshops gingen deelnemers aan de slag met digitale didactiek en het thema van de dag ‘leren in media’. Bijna alle workshops werden gegeven door docenten uit de iScholenGroep. Een greep uit de workshops: Robert Mol, winnaar van de iScholenPrijs 2017, gaf een workshop over effectief gebruik van digitale middelen in de les. Rosalie van der Poel en Yvonne Romijn van het Insula College lieten zien hoe zij het vak mediawijsheid op hun school hebben vormgegeven. In de proeverijen deelden Rhea Flohr van het Antoon Schellenscollege en Annika Huizinga van het Erasmiaans Gymnasium hun kennis over allerlei digitale tools.

Steven Pont: relatie tussen docent en leerling
Waar in de workshops op de iScholenDag digitale didactiek centraal stond, richtte keynote spreker Steven Pont zich op de relatie tussen de docent en de leerling. Aan de hand van herkenbare voorbeelden liet hij zien hoe de relatie tussen 2 individuen bepaalt op welke wijze interacties verwerkt worden in de hersenen. Een reactie van een deelnemer: “Fijn om met beide benen op de grond gezet te worden. Je kunt goede didactische middelen inzetten, maar zonder pedagogische kwaliteiten kom je er niet.”

Experimenteren en loslaten
Naast de inhoudelijke opening van Steven Pont werd de iScholenDag luchtig afgesloten met een optreden van hoogleraar en cabaretière Jacquelien de Savornin Lohman. Met liedjes en anekdotes deelde zij op luchtige wijze haar visie op het thema ‘leren in media’ en de uitdaging die dit met zich meebrengt. “Bij opgroeien hoort experimenteren, op je bek gaan. Terwijl de maatschappij er nu juist steeds meer op gericht is om kinderen te beschermen, te controleren. Zouden we niet meer moeten proberen om los te laten?”

Webinars iScholenGroep

Zoals we gehoord hebben op de iScholenDag staat de i van iSG voor vele principes. Interactie is daar een van. Sociale interactie is de basis van al het leren. Maar we hebben niet altijd de tijd om daarvoor het hele land door te reizen en elkaar te ontmoeten. Daarom organiseert de iScholenGroep ook dit schooljaar weer een aantal webinars. Noteer onderstaande data in je agenda en reserveer vast een plaatsje op je eigen bank:

 • 12 november van 19:45 – 20:30 uur – thema: digitaal leermateriaal arrangeren
 • 10 december van 19:45 – 20:30 uur
 • 14 januari van 19:45 – 20:30 uur
 • 11 februari van 19:45 – 20:30 uur
 • 11 maart van 19:45 – 20:30 uur
 • 8 april van 19:45 – 20:30 uur
 • 13 mei van 19:45 – 20:30 uur

1e webinar: Digitaal Leermateriaal arrangeren
Digitaal leermateriaal ontwerpen, ontwikkelen en arrangeren is nou niet bepaald het laaghangende fruit als je met ict aan de slag wilt. Het wordt echter steeds eenvoudiger om zelf goed en interactief leermateriaal te ontwikkelen. Toepassingen worden steeds krachtiger en eenvoudiger om te gebruiken. In deze webinar krijgen we een kijkje in de keuken van een school die veel leermateriaal zelf maakt. Vragen als ‘Hoe organiseer je dat?’ en ‘Hoe krijg je dat bekostigt?’ staan centraal. Maar we wisselen ook van gedachten over hoe je de kwaliteit en continuïteit van zelf gearrangeerd of ontwikkeld leermateriaal garandeert. En er is natuurlijk veel ruimte voor jouw eigen vragen over dit thema.

Tijd: maandag 12 november 19:45 – 20:30
Locatie: bij jou op de bank

Schrijf je hier in en je ontvangt voorafgaand aan de webinar een link met een korte instructie.

Ben jij erbij op de iScholenDag?

iScholenDag 2018: Meld je deze week nog aan
Volgende week staat The Colour Kitchen Zuilen in het teken van onderwijs, ict en media. Op donderdag 4 oktober vindt hier de iScholenDag 2018 plaats! Heb je je nog niet aangemeld? Dat kan deze week nog! Bekijk het programma en schrijf je in.

Is jouw school lid van de iScholenGroep? Dan is deelname aan de iScholenDag gratis.
Voor niet-leden bedraagt de bijdrage € 75,- per persoon.

Zijn jouw leerlingen erbij?
De iScholenDag gaat over onderwijsontwikkeling en dat kan natuurlijk niet zonder leerlingen te betrekken. Daarom zijn jouw leerlingen volgende week van harte welkom. Zij nemen deel aan het hele programma, zodat jij je nieuwe inzichten meteen aan hen kunt toetsen. Zijn jouw leerlingen erbij? Laat hen zich ook aanmelden.

Kies uit 7 workshops en 4 proeverijen
Een eigen digitale methode ontwikkelen, oefenen met digitale tools of meer weten over mediawijsheid als vak? In de workshops en proeverijen kun je zelf aan de slag met allerlei onderwerpen die te maken hebben met ict en media in het onderwijs. Bekijk alle proeverijen en workshops.