Nieuws over de iScholenGroep

Na bijna acht succesvolle jaren, zeven iScholenDagen, vele webinars, themamiddagen, en netwerkbijeenkomsten heeft het bestuur van de iScholenGroep besloten de stichting per 1 januari 2020 op te heffen. De reden hiervoor is dat de primaire functie van de stichting min of meer is komen te vervallen. Dat neemt niet weg dat er uiteraard voldoende ruimte blijft voor het gedachtengoed van de iScholenGroep, als netwerk of als platform, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, zoals de OnderwijsArena.

 

In november 2011 hebben vertegenwoordigers van drie scholen in het voortgezet onderwijs de stichting MacScholenGroep opgericht, later omgedoopt tot iScholenGroep. Dat waren het Berlage lyceum in Amsterdam, scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel en het Christelijk Lyceum in Zeist.

Als belangrijkste beweegreden gold destijds het volgende: het opzetten, stimuleren en onderhouden van een inspirerend netwerk van scholen op het gebied van de digitalisering van het onderwijs. De stichting richtte zich in eerste instantie dan ook op scholen die al gestart waren dan wel het voornemen hadden het zogenaamde 1:1-onderwijs in te voeren. Uitgangspunt was ‘een laptop per leerling’ zoals dat toentertijd heette, een aanduiding die al gauw achterhaald werd vanwege de introductie van de tablet destijds.

Deze iScholenGroep bleek in een ruime behoefte te voorzien en groeide in een paar jaar tijd tot een organisatie die meer dan tachtig instellingen voor voortgezet onderwijs als deelnemer mocht registreren. Binnen de aangesloten scholen heerste een sterk gevoel van optimisme over de ontwikkeling van het onderwijs met behulp van de technologische mogelijkheden die gerealiseerd konden worden in het leslokaal. ‘Changing education paradigms’ (2014) van Sir Ken Robinson behoorde destijds tot één van de meest bekeken Ted Talks waarin het gedachtengoed binnen de iScholenGroep even herkenbaar als expliciet werd geformuleerd.

Wie alle workshops gehouden tijdens de jaarlijkse iScholenDagen op een rijtje zet, ziet een veelheid aan onderwerpen die alle van belang waren in het pioniersstadium waarin de meeste scholen zich toentertijd bevonden. Kwesties betreffende de digitale didactiek, tal van onderwijskundige onderwerpen, van ‘kleppen dicht’ tot ‘kleppen open’ en vice versa maar ook meer praktische zaken op het gebied van aanschaf, onderhoud en beheer. Het heeft velen wijzer gemaakt, gevoed, geholpen en gestimuleerd. Daarnaast waren er vele contacten tussen de scholen die vaak de vorm kregen van netwerkbijeenkomsten, bootcamps en themamiddagen.

Het is niet te veel gezegd, dat de scholen die deel uitmaken van de iScholenGroep deze pioniersfase ruimschoots achter de rug hebben en op hun eigen wijze een weg zoeken het onderwijs te verbeteren o.a. met behulp van alle technologische middelen die thans beschikbaar zijn. Vanwege dit succes komt de primaire functie van een iScholenGroep min of meer te vervallen. Dat is de reden, dat het voltallige bestuur onlangs besloten heeft de stichting iScholenGroep met ingang van 2020 op te heffen. Dat neemt niet weg dat er uiteraard voldoende ruimte blijft voor het gedachtengoed van de iScholenGroep, als netwerk of als platform, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, zoals de OnderwijsArena.

Namens het gehele bestuur,

 

Kees van Domselaar,

voorzitter

 

Doorstart webinars

Een van de meest succesvolle activiteiten van de afgelopen jaren, zijn de webinars, die maandelijks georganiseerd worden op steeds een ander thema, dat altijd raakt aan ICT. Door de het huidige succes en de blijvende vraag naar de webinars krijgen deze een doorstart via het platform OnderwijsArena. We houden je op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Webinar 9 december “Wat zegt het evidence-beest over ICT? “

Het evidence-beest heeft ook ons onderwijs in zijn greep. Als het niet bewezen is, dan werkt het niet. Maar het onderwijs is geen exacte wetenschap. Onderwijs speelt zich niet af in gecontroleerde laboratoria. Het is misschien beter om te spreken over ‘evidence-informed’ onderwijs: onderwijs dat door wetenschappelijk bewijs geïnformeerd wordt vormgegeven. Naast de wetenschap is er ook de expertise en de ervaring van de docent zelf. Die expertise moet meegenomen (kunnen) worden in het evidence-informed handelen.
Maar wat zegt onderzoek over de inzet van ICT in ons onderwijs? En hoe zouden wij daar op een goed geïnformeerde manier mee om kunnen gaan? Welke lessen kunnen we daar uit leren en welke concrete stappen kunnen we op basis daarvan zetten on onze eigen klassen?
Wij hebben Fleur Prinsen, lector aan de Hogeschool Rotterdam en aanvoerder van een landelijk versnellingsteam dat zich bezig houdt met ‘ Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT’, bereid gevonden om als expert aan te schuiven bij het webinar van 9 december. Zelf schrijft ze daarover:
 “Wat werkt bij het inzetten van digitale middelen in het onderwijs? Als onderzoeker op dit gebied word ik altijd blij van deze vraag, zelfs al heb ik niet direct een kant en klaar antwoord. Zouden we niet allemaal graag een receptenboekje hebben, met daarin alle beproefde manieren om onderwijsleertechnologie in te zetten? Dan hoeven we dat boekje alleen nog maar te volgen.
Wil jij ICT ook op een meer op een door wetenschappelijk bewijs geïnformeerde manier gaan inzetten in jouw onderwijs? Dan wil je deze webinar niet missen!
Schrijf je snel in en sluit aan op maandag 9 december van 19.45 – 20.30 uur. Het is gewoon bij jou op de bank.

Webinar 14 oktober “Hoe om te gaan met afleiding?”

Kan de telefoontas in de prullenbak?

Het is een van de grootste problemen in de klas tegenwoordig, alle apparaten die zo veel afleiding geven. En heb je een telefoontas of telefoonhotel, dan stoppen je leerlingen daar gewoon een oude Nokia 3210 in. In de eerste iScholengroep webinar van dit jaar is dat het thema: afleiding in de klas. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Zijn er technische oplossingen? Of moet je er juist met leerlingen over in gesprek gaan? Noteer vast in je agenda en reserveer een plaatsje op je bank en schrijf je hier in.

Tijd: maandag 14 oktober 19:45 – 20:30
Locatie: bij jou op de bank

iScholenDag 10 oktober 2019

Ook dit jaar organiseert de iScholenGroep de iScholenDag! Deze vindt plaats op donderdag 10 oktober bij DENISE in Amsterdam. Voor deze 8e editie van de iScholenDag hopen we jullie weer te verrassen met een interessant programma. Meld je nu aan voor deze dag. Concrete invulling van het programma volgt zo snel mogelijk.

Het thema van deze iScholenDag is: ‘Onderwijs en ICT in een (inter)nationaal perspectief’. Wat gebeurt er allemaal in Nederland en in de wereld op het gebied van ICT in het onderwijs en wat kunnen wij daarvan leren? De keynote is inmiddels bekend: de Schotse Louise Jones (ICT-consultant en verantwoordelijk voor het ICT in Learning project in het Schotse Highland Council) laat zien hoe andere landen ICT in het onderwijs toepassen en wat wij hiervan kunnen leren.

Raak geïnspireerd, deel kennis en ervaring buiten je school en versterk jouw inzet van digitale didactiek. Een dag die je (weer) niet wilt missen; kom op 10 oktober naar de iScholenDag!

Nomineer je collega voor de iScholenPrijs 2019!
Tijdens de iScholenDag wordt voor de zesde keer de iScholenPrijs uitgereikt. De iScholenPrijs gaat naar een docent die in het afgelopen schooljaar een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van ict-toepassing in het onderwijs. Heb jij een collega die het afgelopen jaar iets bijzonders voor jou en je school heeft neergezet en/of betekend? Nomineer hem of haar dan door een e-mail te sturen naar ischolenprijs@ischolengroep.org leg uit waarom deze persoon de prijs verdient.

Webinars iScholenGroep

Na meerdere succesvolle webinars over o.a. digitaal toetsen, digitaal leermateriaal, devices en formatief evalueren, maken we graag de data voor de komende webinars in het nieuwe schooljaar bekend. Noteer onderstaande data in je agenda en reserveer een plaatsje op je eigen bank. Is er een onderwerp waarover jij graag met een expert en je collega’s in gesprek wilt? Laat het ons weten via webinars@ischolengroep.org 

– maandag 14 oktober van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 11 november van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 9 december van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 13 januari van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 10 februari van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 9 maart van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 13 april van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 11 mei van 19.45 – 20.30 uur
– maandag 8 juni van 19.45 – 20.30 uur

Terugkoppeling webinar ‘Onderwijs en ICT in een internationaal perspectief’

“Nederland is echt een voorloper op het gebied van ICT bij het leren”, aldus Bob Hofman, onze gastspreker van de webinar op 17 juni. Aan de hand van de uitgave ‘Onderwijsvernieuwing met technologie – een internationale blik’ van Kennisnet deelde Bob zijn bevindingen van ICT-gebruik op scholen in het buitenland. Zoals het veelvoudig gebruik van het programma peer-scholar in Canada waarbij leerlingen elkaar feedback geven. Daarnaast deelde Bob een aantal voorbeelden van internationale samenwerkingsverbanden en projecten van Nederlandse scholen in het buitenland, zoals het programma Learning Circles, die Bob vanuit zijn eigen praktijk organiseert en projecten van IEARN waar je als school aan kunt deelnemen. Wil je deze webinar terugkijken? Dat kan via deze link.

Terugkoppeling themamiddag Digitaal Toetsen

Donderdag 13 juni vond in samenwerking met Kennisnet en de iScholenGroep de themamiddag Digitaal Toetsen plaats. Samen met docenten en toetsleveranciers (waaronder Quayn, Moodle, Testcorrect, Testvision, Learnbeat en Lessonup) zijn we flink de inhoud ingedoken. Uit de workshops bleek dat het formatieve aspect van digitaal toetsen, oftewel het gericht ophalen van informatie over het leerproces, en ‘feed forward’ een enorme ontwikkeling doormaakt. Het aspect adaptiviteit in relatie tot learning analytics en metadateren wordt de uitdaging voor de komende jaren. Ook bleek dat de randvoorwaarden (visie, mens, machine, infra) nog niet altijd op orde zijn en een punt van aandacht blijft.

Om digitaal toetsen succesvol en schoolbreed te implementeren is het samenwerken in een netwerk van belang en voor het schooljaar 2019-2020 een idee om binnen de iScholenGroep verder op te pakken. Mocht je hierover mee willen denken, of vragen over hebben, laat het dan weten via info@ischolengroep.org.

iScholenDag 2019

Ook dit jaar organiseert de iScholenGroep de iScholendag! Deze vindt plaats op donderdag 10 oktober in DENISE in Amsterdam. Voor deze 8e editie van de iScholenDag hopen we jullie weer te verrassen met een interessant programma. Meld je nu vast aan voor deze dag. Concrete invulling van het programma volgt zo snel mogelijk.

Het thema van deze iScholenDag is: ‘Onderwijs en ICT in een (inter)nationaal perspectief’. Wat gebeurt er allemaal in de wereld op het gebied van ICT in het onderwijs en wat kunnen wij daarvan leren? Een dag die je (weer) niet wilt missen, zet ‘m in de agenda van je school!

De iScholenDag vindt weer als vanouds plaats op een van de deelnemende scholen: DENISE in Amsterdam. DENISE (voluit De Nieuwe Internationale School Esprit) is een brede scholengemeenschap voor basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen vanaf 4 jaar tot 18+ volgen in een geheel gerenoveerd gebouw (opening dit voorjaar) een tweetalig internationaal curriculum. Nederlands onderwijs vermengd met internationale programma’s dat afgesloten wordt met een MAVO, HAVO of International Baccalaureate (IB) diploma.

iScholenPrijs 2019 – nomineer je collega

Tijdens de iScholenDag wordt voor de zesde keer de iScholenPrijs uitgereikt. De iScholenPrijs gaat naar een docent die in het afgelopen schooljaar een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van ict-toepassing in het onderwijs. Heb jij een collega die het afgelopen jaar iets bijzonders voor jou en je school heeft neergezet en/of betekend? Nomineer hem of haar dan door een e-mail te sturen naar ischolenprijs@ischolengroep.org en leg uit waarom deze persoon de prijs verdient.

Webinar 8 april: Digitaal portfolio

Een portfolio kan vele functies hebben. Het kan een plek zijn waar leerlingen al hun werk bewaren. Het kan een plek zijn waar leerlingen producten plaatsen die de docent kan beoordelen. Maar het kan ook een plek zijn waar leerlingen producten presenteren waar ze trots op zijn. En niet alleen nu, tijdens hun schooltijd, maar misschien ook nog daarna. Wij zien opnieuw een toename in het gebruik van digitale portfolio’s op middelbare scholen. Tijd dus om er tijdens een van onze webinars aandacht aan te besteden.

Maandag 8 april is Lennart Becking, docent Levensbeschouwing op locatie Thomas a Kempis van het Arentheem College in Arnhem, onze gast. Hij werkt al enige tijd met digitale portfolio’s in zijn onderwijs en is daar na verschillende pilots erg enthousiast over. Tegelijkertijd heeft hij in die pilots veel geleerd, ervaringen die hij maandagavond graag met ons wil delen. Schrijf je hier in voor deze webinar op maandag 8 april en reserveer van 19:45 – 20:30 uur een plaatsje op je eigen bank.