Gratis maakt nog niet (goed)koop

De vraag van scholen naar leermiddelen is onvoldoende professioneel, er is te weinig oog voor de marktverhoudingen op lange termijn, de huidige markt is te ver geconsolideerd, de toetredingsdrempels zijn te hoog met name voor wat betreft de distributie, de concurrentie is met name tussen distributeurs beperkt en het lijkt erop dat deze marktsituatie de innovatie en digitalisering van leermiddelen vertraagd en de prijzen verhoogd.

 

Uit: Gratis_maakt_nog_niet_goedkoop. Evaluatie_wet_gratis_schoolboeken