Webinar ‘structureel inzetten van digitale toetsen’ – 11 februari

Mensen die zeggen dat je met ICT tijd kunt besparen moet je een klein beetje wantrouwen. Want we weten allemaal dat een goede inzet van ICT in het onderwijs een grote tijdsinvestering vraagt. Zeker in het begin. Op termijn kun je bepaalde processen misschien wel wat handiger en efficiënter inrichten. Bijvoorbeeld door een deel van je toetsen te vervangen door digitale toetsen. Nu zijn er veel docenten die daar al mee experimenteren, maar het structureel inzetten van digitale toetsen voor alle leerlingen in jouw school, misschien wel bij alle vakken, vraagt wel wat meer. Wat precies, dat is de vraag die centraal staat in deze webinar. We hebben Eric Welp van Kennisnet uitgenodigd om ons daarover bij te praten en om vragen aan te stellen.

Dus schrijf je in voor de Webinar ‘structureel inzetten van digitale toetsen’  op 11 februari en reserveer van 19:45 – 20:30 uur een plaatsje op je eigen bank.

Webinar: Een tablet met toetsenbord is nog geen laptop – 10 december 2018

Het is op veel scholen een heikel punt: voor welk device kies je. Sommigen zweren bij Microsoft, anderen bij Google en weer anderen bij Apple. Sommigen willen per se een tablet, anderen een laptop. Maar er zijn er ook die zeggen dat het niet uitmaakt. Maak nou maar gewoon een keuze, gedoe komt er toch. Maar op basis waarvan maak je dan die keuze? Dat is wat in deze webinar centraal staat. 

Te gast is Leendert-Jan Veldhuyzen, bestuurslid van de iScholenGroep en rector van DENISE. Leendert-Jan is met zijn school een jaar geleden overgestapt van het ene device naar het andere. Hij vertelt over de achtergrond van zijn keuze en samen met hem gaan we in gesprek over criteria en over de do’s en don’ts. Meld je hier aan.

Tijd: maandag 10 december 19:45 – 20:30 uur.
Locatie: bij jou op de bank

Terugblik webinar ‘Zelf digitaal leermateriaal arrangeren’

Op 12 november ging docent Gerrit Zandbergen van het Drachtster Lyceum in gesprek met 12 docenten. In de webinar deelde hij zijn ervaringen over het werken met eigen (digitaal) lesmateriaal. Gerrit merkt dat het ontwikkelen van eigen lesmateriaal ervoor zorgt dat je loskomt van methodes en het samenwerken met andere collega’s stimuleert. 

Ook deelde Gerrit zijn ervaringen over het gebruik met LearnBeat waar hij en veel van zijn collega’s mee werken. Dit platform leent zich goed om lesmateriaal te delen en via metadatering ook op te zoeken. Op zijn school ervaren ze dat het prettig is om met een mix van digitaal materiaal en bestaande methodes te werken. 

 Bij het ontwikkelen van eigen (digitaal) lesmateriaal is ontwikkeltijd een belangrijke factor. Op het Drachtster Lyceum krijgen zo’n 20 collega’s ontwikkeltijd uit het Singelland Ontwikkelfonds die veelal op gezamenlijke studiedagen wordt ingezet. Benieuwd hoe dit precies werkt of heb je andere vragen aan Gerrit? Laat het ons weten via info@ischolengroep.org. 

Van visie naar praktijk: ideeën van schoolleiders uit de iScholenGroep

Welke uitdagingen kom je tegen bij de ontwikkeling van digitale didactiek op school? En wat kun je doen om deze uitdagingen aan te gaan? Tijdens de schoolleidersworkshop op de iScholenDag 2018 spraken schoolleiders met elkaar over hoe zij hun visie op onderwijs en ict op hun school in de praktijk brengen.

Struikelblokken
De schoolleiders kregen zes struikelblokken voorgelegd, die de ontwikkeling van digitale didactiek op school in de weg kunnen staan. Deze struikelblokken zijn voortgekomen uit een iScholenGroep expertmeeting, waar oud-winnaars en genomineerden van de iScholenPrijs aan deelnamen. Voor een aantal struikelblokken deelden de schoolleiders tijdens de workshop de uitdagingen en praktijkvoorbeelden die zij in hun eigen school tegenkwamen. 

 1. Visie en sturing van de schoolleiding
  Hoe zorg je voor een visie die genoeg sturing geeft aan docenten, maar hen ook ruimte biedt om zelf het onderwijs te maken? Op welke manier worden docenten betrokken bij het vormen van de visie en de vertaling ervan naar de praktijk?

Praktijkvoorbeeld
Het Revius Lyceum organiseerde een kernwaardensessie met docenten. Iedereen gaf antwoord op de vragen: wat willen we ontwikkelen bij leerlingen? Wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe? Een live tekenaar bracht elke denkstap in dit proces in beeld. Aan het einde van de dag had de school een getekend verslag op basis van de input van docenten. Dit verslag werd gebruikt in het proces van de verdere ontwikkeling van het kernwaardentraject en in het schoolplan.

 1. Uitdagingen rondom de financiering van devices voor leerlingen
  Kansengelijkheid is een belangrijk thema als het gaat om de financiering van devices. Hoe kun je zorgen dat elke leerling de beschikking heeft over een device, terwijl je hier geen leermiddelengeld voor kunt inzetten en niet elke ouder dit kan betalen?

Praktijkvoorbeeld
Het Dr.-Knippenbergcollege richtte een solidariteitsfonds in. Hiervoor vroeg de school budget aan bij Stichting Leergeld. Hiervoor reserveerde de school zelf een substantieel bedrag. Naast devices voor leerlingen wiens ouders dit niet kunnen betalen, worden hieruit schoolreisjes en andere activiteiten gefinancierd. Stichting Leergeld toetst welke ouders voor een bijdrage in aanmerking komen en levert tevens een bijdrage. Daarnaast blijft de school voortdurend met ouders in gesprek over hoe devices gefinancierd kunnen worden.

 1. Ict-vaardigheden van collega’s die ontwikkelingen vertragen
  Niet alleen leerlingen willen graag weten waarom ze iets moeten leren. Ook docenten stellen zich de vraag waarom de school een bepaalde kant op gaat. Hoe zorg je ervoor dat docenten de meerwaarde van ict in het onderwijs zelf ervaren? En hoe blijf je met elkaar in gesprek over digitale vaardigheden?

Praktijkvoorbeeld
Verschillende scholen noemen iCoaches als een manier om in de vakgroepen in gesprek te gaan over digitale vaardigheden. iCoaches zijn experts in digitale didactiek en hebben de verantwoordelijkheid om ict in de les en digitale vaardigheden op de agenda van de vakgroep te zetten. Waar trainingen niet altijd aansluiten bij de behoefte van individuele docenten, kunnen iCoaches met hun collega’s in gesprek gaan en op een laagdrempelige manier kijken welke behoefte elke collega heeft.

 1. Te weinig aandacht voor digitale didactiek op de lerarenopleidingen
  Voor jonge docenten kan het een uitdaging zijn om zich digitale didactiek eigen te maken en tegelijkertijd zijn/haar plek te vinden op een school. Nieuwe docenten willen graag aansluiten bij hoe er wordt gewerkt op school, terwijl ook van hen verwacht wordt dat zij voor vernieuwing zorgen. Op de lerarenopleiding staat dit nog te weinig op de agenda.

Praktijkvoorbeeld
De Breul richtte een eigen academie op, waarin alle scholing gezamenlijk is ondergebracht. Docenten geven zelf workshops aan hun collega’s. Mensen vinden het leuk om van elkaar te leren, is de ervaring van de school. Differentiëren is hierbij belangrijk, zodat docenten zelf kunnen kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen en docenten op alle instapniveaus kunnen meekomen.

 1. Gebrek aan (gebruik van) onderzoek naar effectief onderwijs
  Hoe weet je zeker of de onderwijsinterventies die op jouw school uitgerold worden ook daadwerkelijk bijdragen aan effectief onderwijs? Wetenschappelijk onderzoek kan hierbij helpen. Waar vind je onderzoek naar wat werkt en hoe kun je dit gebruiken? Uit de expertmeeting kwam de oproep om een overzicht van wetenschappelijk onderzoek via de iScholenGroep te delen.
 1. Uitdagingen rondom het vinden van goed digitaal leermateriaal
  Veel scholen in de iScholenGroep zetten stappen om de reguliere methodes los te laten en op basis van leerdoelen zelf lesmateriaal te arrangeren. De focus op 21e eeuwse vaardigheden wordt groter. Voorlopers maken zelf leermateriaal, maar dit kost veel tijd en is voor een grote groep docenten niet de oplossing. Waar vind je goed digitaal leermateriaal?

Deel jouw verhaal
Wat heb jij als schoolleider nodig om deze uitdagingen aan te gaan? En welke praktijkvoorbeelden zie je op jouw school waar andere schoolleiders van kunnen leren?  Deel jouw verhaal via info@ischolengroep.org. 

Workshops voor en door docenten
Wil je het netwerk van de iScholenGroep inzetten om workshops aan te bieden aan je docenten? Of ken je een enthousiaste docent die zelf een workshop zou willen geven? Meld je aan.

Workshop ‘Het creëren van een leeromgeving met devices voor beginners’ – 15 juni 2018

Tijdens de workshop leer je de basis van het lesgeven met de iPad. Hoe zit een goede digitale les in elkaar? Wat beheers jij zelf al en waar kun je nog aan werken? Welke tools op de iPad kun je gebruiken? En welke apps zijn interessant voor jouw lessen?

Er is ook ruimte om eigen vragen te stellen, nieuwe ideeën te delen en van elkaar te leren.

Dit alles wordt beschikbaar gesteld via een iTunesU cursus, die je later nogmaals kunt bekijken. Hierdoor besteden we ook kort aandacht aan het ontwikkelen van een iTunesU cursus en mocht daar animo voor zijn, kunnen we met een groep aan de slag om iTunesU cursussen te ontwikkelen. Meld je hier aan.

De workshop vindt plaats op 15 juni van 13.00 – 16.00 uur, bij het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond.

Apple Teacher Event – 25 mei 2018

Op vrijdag 25 a.s. mei organiseert Apple een leuk Teacher event voor Apple Distinguished Educators, Apple Education Trainers  en Apple Teachers in het Park hotel in Amsterdam.
Graag nodigen we alle bij ISG scholen aangesloten Apple Teachers hiervoor uit.

Bijgaand de officiële invite, registreren gaat via de link in deze bijlage.

Kennisland Out of Office ‘Dataficering in het onderwijs’ – 25 mei 2018

Op 25 mei vieren we dat de nieuwe regels omtrent persoonsgegevens (AVG) in heel Europa in werking treden. Dit zal ook zijn uitwerking hebben in het onderwijs. Maar met deze regels is de discussie omtrent data in het onderwijs nog lang niet afgelopen, en misschien zelfs pas net begonnen. Want wat zijn de werkelijke consequenties van leerlingvolgsystemen en digitale leeromgevingen? Wie mag wat weten van leerlingen? Tijdens Out of Office #20 gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.”

Scholen verkennen andere vormen van examens

De iScholenGroep is 1,5 jaar geleden gestart met het organiseren van bijeenkomsten die in het teken staan van de toekomst van ons Centraal Examen (CE). Hierbij hebben we gekeken naar de huidige indeling van de examens in het voortgezet onderwijs omdat we toe willen naar een andere vorm van examens.

Aangespoord door een rapport van de Onderwijsraad, getiteld ‘Een brede kijk op onderwijskwaliteit’ en de ontwikkelingen rondom het nieuwe curriculum.nu, zijn de behoefte onderzocht om hierover van gedachten te wisselen. Vanaf begin af aan hebben we organisaties en instellingen als CITO, CvTE, SLO en OCW hierbij betrokken.

Onbehagen
Tijdens de laatste bijeenkomst bleek een breed gedeeld gevoel van onbehagen te bestaan bij zowel schoolleiders als docenten over de huidige structurering van de (centrale) examens. Tijdens dit mini-symposium werd een eerste aanzet gegeven om te achterhalen wat dat onbehagen inhoudt. Voordat de sector actie kan ondernemen, zal eerst helder moeten zijn waar het probleem precies zit.

Kernoorzaken
In de subgroepen is een top-drie aan kernoorzaken samengesteld:

 • De verhouding tussen het centraal examen en schoolexamen is onevenredig, waardoor scholen het schoolexamen niet op de juiste manier kunnen benutten.
 • De flexibiliteit in de examens ontbreekt waardoor er geen ruimte is voor maatwerk voor leerlingen.
 • Het centraal examen meet enkel het cognitieve aspect en geeft daardoor een beperkt beeld van de kwaliteiten van leerlingen.

Meedenken?
Deze top-drie dient als basis voor de verdere verkenning van dit thema. De kerngroep gaat aan de slag met de uitkomsten uit het mini-symposium en gaat de voorbereidingen treffen voor het vervolgtraject. Wil je als school meedenken over de mogelijkheden om het centraal examen beter te laten aansluiten bij de hedendaagse onderwijspraktijk, meld je dan aan via dit formulier.

Lees ook
De VO-raad heeft ook hun gedachten over een andere vorm van examinering  gedeeld. Lees ook de eerste reacties hierop.

Apple komt met nieuw curriculum voor het onderwijs – Iedereen is creatief

Iedereen is creatief (Everyone can create) leert kinderen ideeën te ontwikkelen en die te presenteren met behulp van video, fotografie, muziek en illustraties. Het biedt leerkrachten volop mogelijk­heden om dit op een leuke, relevante manier in de les te integreren.

Iedereen is creatief komt in het najaar van 2018 beschikbaar. Neem een kijkje op de officiële website om meer te weten te komen en om een voorbeeld van de docentenhandleiding en leerlingenhandleiding te bekijken.

Good Practice Humanities – 22 mei 2018

Op 22 mei organiseren docenten een Good Practice bijeenkomst gericht op humanities. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers een beeld van wat er in hun sectie mogelijk is met ICT. Goede voorbeelden van collega’s, maar ook de mogelijkheden met de bestaande digitale methoden en de laatste apps worden gedeeld.

We starten de bijeenkomst met het nadenken over de inzet van ICT in de klas. Hoe helpt ICT je te differentiëren, wanneer en waar zet je ICT in en hoe verandert de rol van de docent op moment dat je technologie toepast in je les? Vervolgens richten we ons op materiaalontwikkeling en digitale methoden. Meld je hier aan.

De Good Practice vindt plaats op 22 mei van 13.00 – 17.00 uur, bij het Almere College.