SAVE THE DATE: iScholenDag 10 oktober 2019

Op 10 oktober is alweer de negende iScholenDag en deze keer weer als vanouds op een van de deelnemende scholen: DENISE in Amsterdam. DENISE (voluit De Nieuwe Internationale School Esprit) is een brede scholengemeenschap voor basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen vanaf 4 jaar tot 18+ volgen in een geheel gerenoveerd gebouw (opening dit voorjaar) een tweetalig internationaal curriculum. Nederlands onderwijs vermengd met internationale programma’s dat afgesloten wordt met een MAVO, HAVO of International Baccalaureate (IB) diploma. Het thema van deze iScholenDag is dan ook: ‘Onderwijs en ICT in een internationaal perspectief’. Wat gebeurt er allemaal in de wereld op het gebied van ICT in het onderwijs en wat kunnen wij daarvan leren? Een dag die je (weer) niet wilt missen, zet ‘m in de agenda van je school!

Update contact iScholenGroep over MacBook Air

Naast alle scholen waar de iPad wordt gebruikt, zijn er ook een flink aantal scholen waar de MacBook Air het standaard-device is. Bij deze MacBook-scholen was er de laatste maanden enige onrust. Apple kwam namelijk met een nieuwe 13-inch MacBook Air. Met veel mooiere toeters en bellen dan het huidige model. Touch id, Retina, etc., we kennen het wel. Maar ook met een ander prijskaartje. In plaats van de €1097,91 exclusief korting, zouden de scholen voor het nieuwste model €1349, ook wel weer exclusief maar toch veel te duur, moeten gaan betalen voor het komende nieuwe cohort brugklassers. Het oude model, zo was de verwachting, zou naar oud Apple-gebruik spoedig uit productie worden genomen. Dat was op de meeste scholen even schrikken. 

Na een aantal weken intensief overleg tussen de iScholenGroep en Apple Nederland, bij monde van Apple onderwijsspecialist Nils Groenewold, heeft de iScholenGroep de toezegging gekregen dat ook deze zomer het oude model voor de oude prijs o.a. voor de nieuwe brugklassers leverbaar blijft. We hebben het dan wel over de gangbare 13-inch MacBook Air 8GB RAM 128GB SSD. Een MacBook Air (huidige model) met een hogere opslagcapaciteit wordt al sinds 2018 alleen nog maar geleverd als ‘special’ en niet als ‘standaard’. Maar 128GB blijkt in de praktijk ruim, ja, ruim voldoende te zijn.

Webinar 8 april – Thema naar keuze

Op 8 april vindt alweer de 5e webinar van de iScholenGroep plaats. Na de thema’s digitaal leermateriaal, devicekeuze, digitaal toetsen en formatief evalueren, willen we graag de keuze aan jullie voorleggen voor een volgend thema. Heb jij een thema waarover je graag met collega’s in gesprek wilt, en waar wij een expert voor uitnodigen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@ischolengroep.org.

Terugblik webinar ‘Structureel inzetten van digitale toetsen’

In de webinar van 11 februari deelden Eric Welp (Kennisnet) en Gerdine Slot (Universiteit Utrecht) hun tips en ervaringen over het gebruik van digitale toetsen. Eric deelde zijn ervaringen over op grote schaal en structureel digitaal toetsen: “Voor een individuele docent is het gebruik van gratis apps prima, maar let dan goed op de algemene voorwaarden. Wil je het digitaal breder gaan inzetten en gaan werken met metadatering, kies dan voor de zwaardere en (betaalde) programma’s. Ik zou dan ook aanraden om altijd het MT te betrekken als je nieuwe toets-tools groots wil inzetten.”

De Universiteit Utrecht startte drie jaar geleden met een pilot digitaal toetsen. Met behulp van Chromebooks en het programma Remindo maakten vorig jaar al 700 studenten hun tentamens digitaal/ Inmiddels wordt er op zeven faculteiten 50% digitaal getoetst. Dit levert ook meerdere voordelen op zoals de mogelijkheid om een gedegen vraaganalyse te doen, maar ook hele simpele dingen, “zoals leesbare antwoorden van de studenten,” vertelde Gerdine. Ook het toevoegen van beeld en geluid aan de vragen en de automatisch nakijken-functie bij gesloten vragen biedt haar veel mogelijkheden.

Als laatste tip geven Gerdine en Eric mee ook als docent na te denken over je toets-setting: de manier waarop je je lokaal inricht bijvoorbeeld. “Docenten zitten vaak vooraan in de klas, maar dan zie je de beeldschermen van je leerlingen niet. Ga dus bijvoorbeeld achterin de klas zitten, zodat je mee kunt kijken op hun scherm. “

Wil je meer weten over de pilot op de UU, of over beschikbare toets-tools en hun voor-en nadelen; kijk dan hier de webinar terug. Heb je nog vragen aan de experts? Laat het ons weten via info@ischolengroep.org

Symposium Profielenberaad 3 april

Alle scholen van de iScholenGroep zijn uitgenodigd voor het symposium van het Profielenberaad op woensdagmiddag 3 april 2019 van 12:30 tot 16:00 uur in Utrecht. Het thema van het symposium is: De meerwaarde van profielen in het vervolgonderwijs. Functioneren leerlingen van profielscholen anders in het MBO/HBO en hoe spelen MBO en HBO in op competenties die (vmbo-)leerlingen hebben ontwikkeld? Heb je belangstelling? Noteer dan woensdag 3 april 2019 vast in de agenda en meld je hier aan. 

Webinar ‘structureel inzetten van digitale toetsen’ – 11 februari

Mensen die zeggen dat je met ICT tijd kunt besparen moet je een klein beetje wantrouwen. Want we weten allemaal dat een goede inzet van ICT in het onderwijs een grote tijdsinvestering vraagt. Zeker in het begin. Op termijn kun je bepaalde processen misschien wel wat handiger en efficiënter inrichten. Bijvoorbeeld door een deel van je toetsen te vervangen door digitale toetsen. Nu zijn er veel docenten die daar al mee experimenteren, maar het structureel inzetten van digitale toetsen voor alle leerlingen in jouw school, misschien wel bij alle vakken, vraagt wel wat meer. Wat precies, dat is de vraag die centraal staat in deze webinar. We hebben Eric Welp van Kennisnet uitgenodigd om ons daarover bij te praten en om vragen aan te stellen.

Dus schrijf je in voor de Webinar ‘structureel inzetten van digitale toetsen’  op 11 februari en reserveer van 19:45 – 20:30 uur een plaatsje op je eigen bank.

Webinar: Een tablet met toetsenbord is nog geen laptop – 10 december 2018

Het is op veel scholen een heikel punt: voor welk device kies je. Sommigen zweren bij Microsoft, anderen bij Google en weer anderen bij Apple. Sommigen willen per se een tablet, anderen een laptop. Maar er zijn er ook die zeggen dat het niet uitmaakt. Maak nou maar gewoon een keuze, gedoe komt er toch. Maar op basis waarvan maak je dan die keuze? Dat is wat in deze webinar centraal staat. 

Te gast is Leendert-Jan Veldhuyzen, bestuurslid van de iScholenGroep en rector van DENISE. Leendert-Jan is met zijn school een jaar geleden overgestapt van het ene device naar het andere. Hij vertelt over de achtergrond van zijn keuze en samen met hem gaan we in gesprek over criteria en over de do’s en don’ts. Meld je hier aan.

Tijd: maandag 10 december 19:45 – 20:30 uur.
Locatie: bij jou op de bank

Terugblik webinar ‘Zelf digitaal leermateriaal arrangeren’

Op 12 november ging docent Gerrit Zandbergen van het Drachtster Lyceum in gesprek met 12 docenten. In de webinar deelde hij zijn ervaringen over het werken met eigen (digitaal) lesmateriaal. Gerrit merkt dat het ontwikkelen van eigen lesmateriaal ervoor zorgt dat je loskomt van methodes en het samenwerken met andere collega’s stimuleert. 

Ook deelde Gerrit zijn ervaringen over het gebruik met LearnBeat waar hij en veel van zijn collega’s mee werken. Dit platform leent zich goed om lesmateriaal te delen en via metadatering ook op te zoeken. Op zijn school ervaren ze dat het prettig is om met een mix van digitaal materiaal en bestaande methodes te werken. 

 Bij het ontwikkelen van eigen (digitaal) lesmateriaal is ontwikkeltijd een belangrijke factor. Op het Drachtster Lyceum krijgen zo’n 20 collega’s ontwikkeltijd uit het Singelland Ontwikkelfonds die veelal op gezamenlijke studiedagen wordt ingezet. Benieuwd hoe dit precies werkt of heb je andere vragen aan Gerrit? Laat het ons weten via info@ischolengroep.org. 

Van visie naar praktijk: ideeën van schoolleiders uit de iScholenGroep

Welke uitdagingen kom je tegen bij de ontwikkeling van digitale didactiek op school? En wat kun je doen om deze uitdagingen aan te gaan? Tijdens de schoolleidersworkshop op de iScholenDag 2018 spraken schoolleiders met elkaar over hoe zij hun visie op onderwijs en ict op hun school in de praktijk brengen.

Struikelblokken
De schoolleiders kregen zes struikelblokken voorgelegd, die de ontwikkeling van digitale didactiek op school in de weg kunnen staan. Deze struikelblokken zijn voortgekomen uit een iScholenGroep expertmeeting, waar oud-winnaars en genomineerden van de iScholenPrijs aan deelnamen. Voor een aantal struikelblokken deelden de schoolleiders tijdens de workshop de uitdagingen en praktijkvoorbeelden die zij in hun eigen school tegenkwamen. 

 1. Visie en sturing van de schoolleiding
  Hoe zorg je voor een visie die genoeg sturing geeft aan docenten, maar hen ook ruimte biedt om zelf het onderwijs te maken? Op welke manier worden docenten betrokken bij het vormen van de visie en de vertaling ervan naar de praktijk?

Praktijkvoorbeeld
Het Revius Lyceum organiseerde een kernwaardensessie met docenten. Iedereen gaf antwoord op de vragen: wat willen we ontwikkelen bij leerlingen? Wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe? Een live tekenaar bracht elke denkstap in dit proces in beeld. Aan het einde van de dag had de school een getekend verslag op basis van de input van docenten. Dit verslag werd gebruikt in het proces van de verdere ontwikkeling van het kernwaardentraject en in het schoolplan.

 1. Uitdagingen rondom de financiering van devices voor leerlingen
  Kansengelijkheid is een belangrijk thema als het gaat om de financiering van devices. Hoe kun je zorgen dat elke leerling de beschikking heeft over een device, terwijl je hier geen leermiddelengeld voor kunt inzetten en niet elke ouder dit kan betalen?

Praktijkvoorbeeld
Het Dr.-Knippenbergcollege richtte een solidariteitsfonds in. Hiervoor vroeg de school budget aan bij Stichting Leergeld. Hiervoor reserveerde de school zelf een substantieel bedrag. Naast devices voor leerlingen wiens ouders dit niet kunnen betalen, worden hieruit schoolreisjes en andere activiteiten gefinancierd. Stichting Leergeld toetst welke ouders voor een bijdrage in aanmerking komen en levert tevens een bijdrage. Daarnaast blijft de school voortdurend met ouders in gesprek over hoe devices gefinancierd kunnen worden.

 1. Ict-vaardigheden van collega’s die ontwikkelingen vertragen
  Niet alleen leerlingen willen graag weten waarom ze iets moeten leren. Ook docenten stellen zich de vraag waarom de school een bepaalde kant op gaat. Hoe zorg je ervoor dat docenten de meerwaarde van ict in het onderwijs zelf ervaren? En hoe blijf je met elkaar in gesprek over digitale vaardigheden?

Praktijkvoorbeeld
Verschillende scholen noemen iCoaches als een manier om in de vakgroepen in gesprek te gaan over digitale vaardigheden. iCoaches zijn experts in digitale didactiek en hebben de verantwoordelijkheid om ict in de les en digitale vaardigheden op de agenda van de vakgroep te zetten. Waar trainingen niet altijd aansluiten bij de behoefte van individuele docenten, kunnen iCoaches met hun collega’s in gesprek gaan en op een laagdrempelige manier kijken welke behoefte elke collega heeft.

 1. Te weinig aandacht voor digitale didactiek op de lerarenopleidingen
  Voor jonge docenten kan het een uitdaging zijn om zich digitale didactiek eigen te maken en tegelijkertijd zijn/haar plek te vinden op een school. Nieuwe docenten willen graag aansluiten bij hoe er wordt gewerkt op school, terwijl ook van hen verwacht wordt dat zij voor vernieuwing zorgen. Op de lerarenopleiding staat dit nog te weinig op de agenda.

Praktijkvoorbeeld
De Breul richtte een eigen academie op, waarin alle scholing gezamenlijk is ondergebracht. Docenten geven zelf workshops aan hun collega’s. Mensen vinden het leuk om van elkaar te leren, is de ervaring van de school. Differentiëren is hierbij belangrijk, zodat docenten zelf kunnen kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen en docenten op alle instapniveaus kunnen meekomen.

 1. Gebrek aan (gebruik van) onderzoek naar effectief onderwijs
  Hoe weet je zeker of de onderwijsinterventies die op jouw school uitgerold worden ook daadwerkelijk bijdragen aan effectief onderwijs? Wetenschappelijk onderzoek kan hierbij helpen. Waar vind je onderzoek naar wat werkt en hoe kun je dit gebruiken? Uit de expertmeeting kwam de oproep om een overzicht van wetenschappelijk onderzoek via de iScholenGroep te delen.
 1. Uitdagingen rondom het vinden van goed digitaal leermateriaal
  Veel scholen in de iScholenGroep zetten stappen om de reguliere methodes los te laten en op basis van leerdoelen zelf lesmateriaal te arrangeren. De focus op 21e eeuwse vaardigheden wordt groter. Voorlopers maken zelf leermateriaal, maar dit kost veel tijd en is voor een grote groep docenten niet de oplossing. Waar vind je goed digitaal leermateriaal?

Deel jouw verhaal
Wat heb jij als schoolleider nodig om deze uitdagingen aan te gaan? En welke praktijkvoorbeelden zie je op jouw school waar andere schoolleiders van kunnen leren?  Deel jouw verhaal via info@ischolengroep.org. 

Workshops voor en door docenten
Wil je het netwerk van de iScholenGroep inzetten om workshops aan te bieden aan je docenten? Of ken je een enthousiaste docent die zelf een workshop zou willen geven? Meld je aan.

Workshop ‘Het creëren van een leeromgeving met devices voor beginners’ – 15 juni 2018

Tijdens de workshop leer je de basis van het lesgeven met de iPad. Hoe zit een goede digitale les in elkaar? Wat beheers jij zelf al en waar kun je nog aan werken? Welke tools op de iPad kun je gebruiken? En welke apps zijn interessant voor jouw lessen?

Er is ook ruimte om eigen vragen te stellen, nieuwe ideeën te delen en van elkaar te leren.

Dit alles wordt beschikbaar gesteld via een iTunesU cursus, die je later nogmaals kunt bekijken. Hierdoor besteden we ook kort aandacht aan het ontwikkelen van een iTunesU cursus en mocht daar animo voor zijn, kunnen we met een groep aan de slag om iTunesU cursussen te ontwikkelen. Meld je hier aan.

De workshop vindt plaats op 15 juni van 13.00 – 16.00 uur, bij het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond.