Nieuws over de iScholenGroep

Na bijna acht succesvolle jaren, zeven iScholenDagen, vele webinars, themamiddagen, en netwerkbijeenkomsten heeft het bestuur van de iScholenGroep besloten de stichting per 1 januari 2020 op te heffen. De reden hiervoor is dat de primaire functie van de stichting min of meer is komen te vervallen. Dat neemt niet weg dat er uiteraard voldoende ruimte blijft voor het gedachtengoed van de iScholenGroep, als netwerk of als platform, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, zoals de OnderwijsArena.

 

In november 2011 hebben vertegenwoordigers van drie scholen in het voortgezet onderwijs de stichting MacScholenGroep opgericht, later omgedoopt tot iScholenGroep. Dat waren het Berlage lyceum in Amsterdam, scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel en het Christelijk Lyceum in Zeist.

Als belangrijkste beweegreden gold destijds het volgende: het opzetten, stimuleren en onderhouden van een inspirerend netwerk van scholen op het gebied van de digitalisering van het onderwijs. De stichting richtte zich in eerste instantie dan ook op scholen die al gestart waren dan wel het voornemen hadden het zogenaamde 1:1-onderwijs in te voeren. Uitgangspunt was ‘een laptop per leerling’ zoals dat toentertijd heette, een aanduiding die al gauw achterhaald werd vanwege de introductie van de tablet destijds.

Deze iScholenGroep bleek in een ruime behoefte te voorzien en groeide in een paar jaar tijd tot een organisatie die meer dan tachtig instellingen voor voortgezet onderwijs als deelnemer mocht registreren. Binnen de aangesloten scholen heerste een sterk gevoel van optimisme over de ontwikkeling van het onderwijs met behulp van de technologische mogelijkheden die gerealiseerd konden worden in het leslokaal. ‘Changing education paradigms’ (2014) van Sir Ken Robinson behoorde destijds tot één van de meest bekeken Ted Talks waarin het gedachtengoed binnen de iScholenGroep even herkenbaar als expliciet werd geformuleerd.

Wie alle workshops gehouden tijdens de jaarlijkse iScholenDagen op een rijtje zet, ziet een veelheid aan onderwerpen die alle van belang waren in het pioniersstadium waarin de meeste scholen zich toentertijd bevonden. Kwesties betreffende de digitale didactiek, tal van onderwijskundige onderwerpen, van ‘kleppen dicht’ tot ‘kleppen open’ en vice versa maar ook meer praktische zaken op het gebied van aanschaf, onderhoud en beheer. Het heeft velen wijzer gemaakt, gevoed, geholpen en gestimuleerd. Daarnaast waren er vele contacten tussen de scholen die vaak de vorm kregen van netwerkbijeenkomsten, bootcamps en themamiddagen.

Het is niet te veel gezegd, dat de scholen die deel uitmaken van de iScholenGroep deze pioniersfase ruimschoots achter de rug hebben en op hun eigen wijze een weg zoeken het onderwijs te verbeteren o.a. met behulp van alle technologische middelen die thans beschikbaar zijn. Vanwege dit succes komt de primaire functie van een iScholenGroep min of meer te vervallen. Dat is de reden, dat het voltallige bestuur onlangs besloten heeft de stichting iScholenGroep met ingang van 2020 op te heffen. Dat neemt niet weg dat er uiteraard voldoende ruimte blijft voor het gedachtengoed van de iScholenGroep, als netwerk of als platform, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, zoals de OnderwijsArena.

Namens het gehele bestuur,

 

Kees van Domselaar,

voorzitter