Terugkoppeling themamiddag Digitaal Toetsen

Donderdag 13 juni vond in samenwerking met Kennisnet en de iScholenGroep de themamiddag Digitaal Toetsen plaats. Samen met docenten en toetsleveranciers (waaronder Quayn, Moodle, Testcorrect, Testvision, Learnbeat en Lessonup) zijn we flink de inhoud ingedoken. Uit de workshops bleek dat het formatieve aspect van digitaal toetsen, oftewel het gericht ophalen van informatie over het leerproces, en ‘feed forward’ een enorme ontwikkeling doormaakt. Het aspect adaptiviteit in relatie tot learning analytics en metadateren wordt de uitdaging voor de komende jaren. Ook bleek dat de randvoorwaarden (visie, mens, machine, infra) nog niet altijd op orde zijn en een punt van aandacht blijft.

Om digitaal toetsen succesvol en schoolbreed te implementeren is het samenwerken in een netwerk van belang en voor het schooljaar 2019-2020 een idee om binnen de iScholenGroep verder op te pakken. Mocht je hierover mee willen denken, of vragen over hebben, laat het dan weten via info@ischolengroep.org.