Webinar ‘Formatief evalueren’ – 11 maart

“Als de kok de soep proeft dan is dat formatief en als de gast de soep proeft dan is dat summatief” is een bekende uitspraak om het verschil tussen formatief en summatief toetsen aan te geven. Of kunnen we beter spreken van formatief evalueren? Het is in ieder geval een begrip dat aan populariteit wint en vaak in verband wordt gebracht met de inzet van ICT in het onderwijs. Daarom is het onderwerp van de komende webinar: formatief evalueren. We hebben Jörgen van Remoortere, docent wiskunde op het Ashram College, uitgenodigd om ons daarover bij te praten en om vragen aan te stellen. Dus schrijf je in voor de webinar ‘Formatief evalueren’ op maandag 11 maart en reserveer van 19:45 – 20:30 uur vast een plaatsje op je eigen bank.