Van visie naar praktijk: ideeën van schoolleiders uit de iScholenGroep

Welke uitdagingen kom je tegen bij de ontwikkeling van digitale didactiek op school? En wat kun je doen om deze uitdagingen aan te gaan? Tijdens de schoolleidersworkshop op de iScholenDag 2018 spraken schoolleiders met elkaar over hoe zij hun visie op onderwijs en ict op hun school in de praktijk brengen.

Struikelblokken
De schoolleiders kregen zes struikelblokken voorgelegd, die de ontwikkeling van digitale didactiek op school in de weg kunnen staan. Deze struikelblokken zijn voortgekomen uit een iScholenGroep expertmeeting, waar oud-winnaars en genomineerden van de iScholenPrijs aan deelnamen. Voor een aantal struikelblokken deelden de schoolleiders tijdens de workshop de uitdagingen en praktijkvoorbeelden die zij in hun eigen school tegenkwamen. 

 1. Visie en sturing van de schoolleiding
  Hoe zorg je voor een visie die genoeg sturing geeft aan docenten, maar hen ook ruimte biedt om zelf het onderwijs te maken? Op welke manier worden docenten betrokken bij het vormen van de visie en de vertaling ervan naar de praktijk?

Praktijkvoorbeeld
Het Revius Lyceum organiseerde een kernwaardensessie met docenten. Iedereen gaf antwoord op de vragen: wat willen we ontwikkelen bij leerlingen? Wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe? Een live tekenaar bracht elke denkstap in dit proces in beeld. Aan het einde van de dag had de school een getekend verslag op basis van de input van docenten. Dit verslag werd gebruikt in het proces van de verdere ontwikkeling van het kernwaardentraject en in het schoolplan.

 1. Uitdagingen rondom de financiering van devices voor leerlingen
  Kansengelijkheid is een belangrijk thema als het gaat om de financiering van devices. Hoe kun je zorgen dat elke leerling de beschikking heeft over een device, terwijl je hier geen leermiddelengeld voor kunt inzetten en niet elke ouder dit kan betalen?

Praktijkvoorbeeld
Het Dr.-Knippenbergcollege richtte een solidariteitsfonds in. Hiervoor vroeg de school budget aan bij Stichting Leergeld. Hiervoor reserveerde de school zelf een substantieel bedrag. Naast devices voor leerlingen wiens ouders dit niet kunnen betalen, worden hieruit schoolreisjes en andere activiteiten gefinancierd. Stichting Leergeld toetst welke ouders voor een bijdrage in aanmerking komen en levert tevens een bijdrage. Daarnaast blijft de school voortdurend met ouders in gesprek over hoe devices gefinancierd kunnen worden.

 1. Ict-vaardigheden van collega’s die ontwikkelingen vertragen
  Niet alleen leerlingen willen graag weten waarom ze iets moeten leren. Ook docenten stellen zich de vraag waarom de school een bepaalde kant op gaat. Hoe zorg je ervoor dat docenten de meerwaarde van ict in het onderwijs zelf ervaren? En hoe blijf je met elkaar in gesprek over digitale vaardigheden?

Praktijkvoorbeeld
Verschillende scholen noemen iCoaches als een manier om in de vakgroepen in gesprek te gaan over digitale vaardigheden. iCoaches zijn experts in digitale didactiek en hebben de verantwoordelijkheid om ict in de les en digitale vaardigheden op de agenda van de vakgroep te zetten. Waar trainingen niet altijd aansluiten bij de behoefte van individuele docenten, kunnen iCoaches met hun collega’s in gesprek gaan en op een laagdrempelige manier kijken welke behoefte elke collega heeft.

 1. Te weinig aandacht voor digitale didactiek op de lerarenopleidingen
  Voor jonge docenten kan het een uitdaging zijn om zich digitale didactiek eigen te maken en tegelijkertijd zijn/haar plek te vinden op een school. Nieuwe docenten willen graag aansluiten bij hoe er wordt gewerkt op school, terwijl ook van hen verwacht wordt dat zij voor vernieuwing zorgen. Op de lerarenopleiding staat dit nog te weinig op de agenda.

Praktijkvoorbeeld
De Breul richtte een eigen academie op, waarin alle scholing gezamenlijk is ondergebracht. Docenten geven zelf workshops aan hun collega’s. Mensen vinden het leuk om van elkaar te leren, is de ervaring van de school. Differentiëren is hierbij belangrijk, zodat docenten zelf kunnen kiezen waar ze zich in willen ontwikkelen en docenten op alle instapniveaus kunnen meekomen.

 1. Gebrek aan (gebruik van) onderzoek naar effectief onderwijs
  Hoe weet je zeker of de onderwijsinterventies die op jouw school uitgerold worden ook daadwerkelijk bijdragen aan effectief onderwijs? Wetenschappelijk onderzoek kan hierbij helpen. Waar vind je onderzoek naar wat werkt en hoe kun je dit gebruiken? Uit de expertmeeting kwam de oproep om een overzicht van wetenschappelijk onderzoek via de iScholenGroep te delen.
 1. Uitdagingen rondom het vinden van goed digitaal leermateriaal
  Veel scholen in de iScholenGroep zetten stappen om de reguliere methodes los te laten en op basis van leerdoelen zelf lesmateriaal te arrangeren. De focus op 21e eeuwse vaardigheden wordt groter. Voorlopers maken zelf leermateriaal, maar dit kost veel tijd en is voor een grote groep docenten niet de oplossing. Waar vind je goed digitaal leermateriaal?

Deel jouw verhaal
Wat heb jij als schoolleider nodig om deze uitdagingen aan te gaan? En welke praktijkvoorbeelden zie je op jouw school waar andere schoolleiders van kunnen leren?  Deel jouw verhaal via info@ischolengroep.org. 

Workshops voor en door docenten
Wil je het netwerk van de iScholenGroep inzetten om workshops aan te bieden aan je docenten? Of ken je een enthousiaste docent die zelf een workshop zou willen geven? Meld je aan.