Ter info: facturatie lidmaatschap iScholenGroep

De iScholenGroep gaat vanaf 2019 factureren per kalenderjaar. Dit is de reden dat de periode van deze factuur loopt tot en met december 2018 in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Begin 2019 zult u dan de factuur voor kalenderjaar 2019 ontvangen.