Minisymposium SE-CE – 18 januari 2018

De iScholenGroep organiseerde meerdere bijeenkomsten die in het teken staan van de toekomst van ons Centraal Examen (CE). De pilot SE-CE begint nu vorm te krijgen. Met deze pilot gaan we werken aan een andere verhouding tussen het SE (schoolexamen) en het CE (Centraal Examen).

We streven naar een nieuwe regeling, waarbij het schoolexamen veel zwaarder weegt dan het Centraal Examen. Zo ontstaat tegelijkertijd binnen het curriculum ruimte voor scholen om zelf onderscheidende accenten te leggen. De eerste stap: meer gewicht op het SE en minder gewicht aan het CE.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de pilot. Tegelijkertijd blijkt dat diverse scholen nog de nodige vragen hebben. Dat begrijpen we. Daarom nodigen we je graag uit voor het minisymposium Pilot CE-SE op donderdag 18 januari van 14.30- 17.00 uur op het Vathorst College in Amersfoort.

Tijdens die bijeenkomst praten we deelnemers bij over de stand van zaken. We stellen gezamenlijk de randvoorwaarden voor de pilot op, inventariseren de vakken en niveaus die beschikbaar zijn, kijken welke scholen we aan elkaar kunnen koppelen. Verder is er uiteraard alle ruimte vragen te stellen.

Ook instellingen en organisaties als het CITO, CvTE, SLO en OCW ontvangen een uitnodiging voor dit symposium. Doel: gezamenlijk optrekken en helderheid krijgen over wat we kunnen en mogen verwachten van elkaar, vervolgstappen verkennen en vervolgafspraken maken. In de aanloop naar de bijeenkomst volgt een nadere toelichting van de pilot.

Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Per school is er plek voor twee à drie collega’s. Klik hier om je aan te melden voor het minisymposium Pilot SE-CE.

We ontmoeten je graag op donderdag 18 januari 2018!

Hartelijke groet,

Namens de kerngroep:

Leendert-Jan Veldhuyzen
Dick van der Wateren
Esther Maas
Jasmijn Hamakers-Kester