Interessante bijeenkomst: Profielenberaad

Symposium Profielenberaad – 11 oktober
Op woensdag 11 oktober 2017 organiseert het Profielenberaad voor de 12e keer een symposium voor profielscholen en hun organisaties. Dit symposium vindt plaats in Utrecht aan de Kromme Nieuwegracht 66 van 12.30 -16.00 uur met als thema 

 ‘Lerende netwerken – Ervaringen en kansen van Profielorganisaties als leernetwerken’.
In de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de wijze waarop Profielorganisaties expertise uitwisselen en hun scholen-netwerk en andere (maatschappelijke c.q. onderwijs-) partners betrekken bij de onderwijsontwikkeling en scholing van docenten.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.