iSG Weekbericht (week 10 – 2017)

Vanaf deze week plaatsen we iedere week een weekbericht op de website waarin we onder andere belangrijk nieuws, interessante bijeenkomsten en trainingen onder de aandacht brengen.

Werkconferentie 5 april
AVS, Onderwijscoöperatie, PO-Raad, SLO en VO-raad organiseren gezamenlijk de werkconferentie De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig? op woensdag 5 april van 13:30 tot 18:00 uur in Utrecht. Het doel is om in kaart te brengen wat leraren en scholen nodig hebben van educatieve organisaties om op een effectieve manier te werken aan curriculumontwikkeling op school.
Leraren en schoolleiders van 18 po en vo scholen vertellen over hun ervaringen met ontwikkeling van het curriculum, met aandacht voor de succesfactoren én de geleerde lessen tijdens de rit. In werkgroepen gaan leraren en schoolleiders in gesprek met vertegenwoordigers van vakverenigingen, toetsontwikkelaars, beleidsmakers, lerarenopleiders en andere educatieve organisaties over de vraag welke inzet nodig is om te komen tot succesvolle en duurzame curriculumontwikkeling op school.
U kunt zich aanmelden via de website www.events.slo.nl.

PDF Uitnodiging werkconferentie curriculum 5 april 2017

Toptalentengala 8 april
Je herkent ze uit duizenden. Die leerling die altijd de hoogste cijfers haalt, die uitblinkt in zijn sport of de mooiste creaties maakt. Toptalenten-in-de-dop. Leerlingen die uitmuntend presteren, verdienen aandacht en stimulering. Voor deze leerlingen uit de bovenbouw organiseert het ministerie van OCW een Toptalentengala op zaterdag 8 april. Een dag gevuld met masterclasses, gegeven door bekende masterdocenten als rapper Ali B, modeontwerpster Oclay Gulzen en filosoof Bas Haring. En als afsluiter een spetterend galadiner in de Ridderzaal.
Slechts 150 toptalenten uit het vmbo tot het vwo ontvangen een uitnodiging voor deze bijzondere dag. Om kans te maken, schrijven toptalenten zichzelf in via www.toptalentengala.nl. Leerlingen met talent verdienen een steuntje in de rug. Dus ken jij een uitblinker die een uitnodiging verdient, stimuleer hem of haar dan om zich in te schrijven voor dit bijzondere evenement!
Kijk voor meer informatie over het Toptalentengala op de website.

Symposium 12 april
Het EP-Nuffic organiseert het symposium van het Profielenberaad “Kwaliteitszorg als voorwaarde voor talentontwikkeling” op 12 april van 12.30 – 16.00 uur in Utrecht. Op dit moment wordt landelijk opnieuw gesproken over Curriculumherziening. Als Profiel- organisaties en -scholen hebben we hiermee al veel ervaring opgedaan, ieder vanuit een andere invalshoek. Wat ons bindt is dat elke Profielorganisatie kwaliteitseisen stelt aan scholen en aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprojecten – en iedere organisatie stimuleert aangesloten scholen om expertise uit te wisselen. Ieder doet dat op zijn eigen wijze.
Met dit symposium willen we ervaringen en inzichten delen om een goede basis te leggen voor voortgaande onderwijsvernieuwing. Het programma heeft een sterk interactief karakter, waarbij de ervaring van een voorbeeldschool verbonden wordt met inzichten vanuit wetenschap en beleid. Vervolgens presenteren Profielorganisaties in een carrousel aan elkaar hun kwaliteitsaanpak.
Aanmelden kan via deze link tot en met 31 maart 2017.

Uitnodiging Profielenberaad Symposium kwaliteitszorg