De toekomst van het eindexamen

Op de laatste iScholenDag is het initiatief ontstaan om met een groep schoolleiders na te denken over de toekomst van ons examen. Vanwege de koplopersrol die velen van ons vervullen lopen we met de digitalisering en vernieuwing van ons onderwijs aan tegen de grenzen van het huidige systeem.

Sindsdien zijn er twee bijeenkomsten geweest waarin wij gesproken hebben over de kansen binnen het huidige systeem en de articulering van de plekken waar het knelt. Welke aanpassingen zijn nodig om de ontwikkelingen in het onderwijs bij te houden?

Doel is te komen tot een brede samenwerking met andere – vergelijkbare – initiatieven in het land, andere stakeholders (ministerie, VO-raad en CvTE e.a.) en via een breed gedragen manifest aandacht te krijgen bij de politiek. Op weg naar dat doel is het vooral ook kijken naar de mogelijkheden die erna al zij en daarmee al vast stappen te zetten.

Graag nodigen we een zo breed mogelijk publiek van schoolleiders uit voor de volgende verkenning op
donderdag 16 maart van 13.00-16.30
De bijeenkomst wordt gehouden op
Het Nieuwe Lyceum
Jan Steenlaan 38

Bilthoven

Tijdens deze verkenning zullen enkele sprekers een korte inleiding houden over Good Practises uit hun eigen praktijk en ideeën voor een nieuwe vorm van examinering. Aan de hand van deze inleidingen zullen we met elkaar op verkenning gaan wat andere scholen hiervan kunnen leren of hierop kunnen aanvullen.

Deze uitnodiging is gestuurd aan alle 80 schoolleiders van de iScholenGroep, maar voelt u zich vooral vrij om deze in je netwerk te verspreiden. Ook niet-iScholen zijn natuurlijk van harte welkom.

Meer informatie hierover volgt, maar zet de datum vast in je agenda en meld je aan via deze link

Leendert-Jan Veldhuyzen
Vice voorzitter iScholenGroep

Rector / Principal
De Nieuwe Internationale School Esprit
Pieter de Hoochstraat 78
1071 EJ  Amsterdam

+31 20 4802700