9 maart 2017: workshop ‘De pionier als bruggenbouwer’

De pionier als bruggenbouwer

Doelgroep
ICT-coördinatoren, schoolleiders, koplopers

Duur van de workshop:
2 uur

Inhoud workshop
Onderwijsvernieuwing met ICT kun je niet afdwingen; het is een proces dat iedere docent op eigen snelheid doorloopt. Om zo’n vernieuwing schoolbreed te laten slagen, is het van belang de ICT-kloof te beslechten. Voorlopers, initiatiefnemers van een verandering, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Een pionier steekt relatief veel eigen tijd in het volgen van nieuwe ontwikkelingen en zijn op zoek om zichzelf te blijven ontwikkelen en naar ICT-toepassingen die vormen van leerlinggestuurd onderwijs mogelijk maken.  Deze training gaat in op veranderprocessen en begeleiding van docenten in het didactisch verantwoord inzetten van ICT.

Na deze workshop:

weet je welke aspecten er een rol spelen bij het integreren van ICT en waarom sommige docenten dit wel/niet doen;
 weet je wat didactische ICT bekwaamheid van de docent inhoud;
 weet je hoe je een pionier als bruggenbouwer in kunt zetten.

datum 9 maart 2017
tijd 15:00-17:00
Locatie Christelijk Lyceum, Zeist
Trainer Paula van Kempen

De inschrijving voor deze workshop is gesloten.