16 februari 2017: workshop ‘Altijd maar ICT kiezen’

Altijd maar ICT kiezen? Nee! Maar wel bewust kiezen…

Doelgroep

(Startende) docenten en andere onderwijsprofessionals

Duur van de workshop: 

4 uur

Inhoud workshop
ICT is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Maar het effectief inzetten van ICT vraagt een didactische ICT bekwaamheid van docenten. Is het wel altijd nodig ICT in te zetten? En hoe doe je dat dan? Wat vraagt dit van docenten? Het ontwerpen en begeleiden van digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en nieuwe competenties van docenten.

Na deze workshop:

  • Kan je lesmateriaal beoordelen en ontwerpen met behulp van het TPACK-model
  • Ken je verschillende onderwijsconcepten met ICT (bijvoorbeeld Flipping the Classroom, digitaal toetsen formatief en summatief toetsen, differentiëren met behulp van ICT, samenwerkend leren m.b.v. ICT.)
  • Ken je verschillende tools waarmee je bovenstaande kan bereiken

datum     16 februari 2017
tijd           13:00-17:00
locatie     Helen Parkthurst, Almere
trainer     Paula van Kempen
kosten    50 euro excl. btw

De inschrijving voor deze workshop is gesloten.