Macbook en iPad geen gratis lesmateriaal

Sliderfoto iBA Bootcamp

Sinds de invoering van ‘gratis schoolboeken’ en daarna de intrede van iPads en Macbooks in scholen komt geregeld de discussie op gang wie deze moet betalen.
Tot op heden is de wetgever hier duidelijk in: ICT hulpmiddelen vallen niet onder de gratis schoolboeken, ouders moeten dit dus betalen. Ouders wegen dit dus mee in hun schoolkeuze, ze kunnen immers ook voor een andere school kiezen.
Op de meeste iSG scholen is het gebruikelijk dat er in meer of mindere mate vanuit school een regeling is voor ouders die de aanschaf niet, of niet in één keer kunnen betalen. De regelingen lopen nog wel wat uiteen, maar uiteindelijk heeft elke school wel een betaalbare vorm gevonden, zodat de aanschaf geen belemmering hoeft te zijn voor ouders die financieel minder draagkrachtig zijn.

Recent is de discussie weer opgelaaid en wordt er in de Tweede Kamer weer over gesproken. De verwachting is dat de conclusie weer dezelfde zal zijn.  Vooralsnog volgt de iSG het debat op dit punt met aandacht, maar ondernemen we als belangenbehartiger nog geen actie. Mocht het zover komen dat de situatie verandert, dan zal de iSG op passende wijze haar leden ondersteunen in het omgaan met de nieuwe situatie.

Het bestuur