iScholenGroep vormt nieuw leerlab binnen Leerling2020

UnknownDe iSG krijgt de mogelijkheid om binnen de derde serie van Leerling2020 een leerlab te vormen. De focus van het leerlab komt te liggen op delen: hoe deel je goede ervaringen en goed lesmateriaal? Daarbij zijn we geïnteresseerd in deling op verschillende niveaus: binnen één school, tussen directe collega’s, en tussen scholen in een scholengemeenschap of samenwerkingsverband. Wat zijn de eisen voor succes- en zinvol delen van goede praktijkervaringen en/of lesmateriaal? Het leerlab bestaat uit zes scholen. We nodigen alle deelnemers van de iSG die niet deelgenomen hebben aan een eerder leerlab uit om zich voor 14 september a.s. aan te melden voor het project.

Meedoen betekent:

  • Er komt een coach die je school begeleidt
  • Er is steun binnen het bestuur, schoolleiding, MR en betrokken docenten voor deelname
  • Er wordt een kartrekker binnen school aangesteld die aanspreekpunt is voor het project. De inzet, circa 4 uur per week, wordt gefaciliteerd
  • We delen de inzichten uit het project.

Aanmelden kan door te mailen naar w.senden@ischolengroep.org.

Meer informatie is te vinden in het informatiepakket van Leerling2020.