Opleiding tot iCoach – de ICT-vraagbaak van de school

iCoach vierkantHet op een didactisch correcte manier integreren van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk blijft voor veel docenten een uitdaging. Elke school probeert haar docenten hierbij te faciliteren: scholingsmiddagen, begeleidingstrajecten, pilots, noem maar op. Vaak worden er cursussen en/of trainingen verzorgd om de ICT-vaardigheden en integratie binnen het onderwijs van docenten te ontwikkelen. Met gemengde resultaten.

Want in de praktijk blijkt dat elke docent een verschillend niveau van ICT-integratie en vaardigheden heeft. En dat voor een optimaal resultaat, namelijk zinvolle toepassing van ICT in de klas, vooral vraaggestuurde ondersteuning nodig is die aansluit bij de wensen en vaardigheden van de individuele docent. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken: wil je dat de docent zich professionaliseert, dan heeft hij hulp op maat nodig.

Die hulp komt vaak van collega’s die binnen de school aangesteld worden als kartrekkers, koplopers of bevlogen ICT-volgers. Maar het coachen van je collega is een andere rol dan het jezelf orienteren en wegwijs maken in de nieuwe onderwijsmogelijkheden. Daarvoor kun je ook wat andere vaardigheden gebruiken.

Om aan deze behoefte te voldoen organiseert de iScholenGroep vanaf 2016 het iCoach-traject. iCoaches zijn na deze training in staat om docenten te begeleiden bij vragen over het gebruik en de implementatie van ICT binnen hun onderwijspraktijk. Ze fungeren als digitale didactiek professional en hebben globale kennis over de mogelijkheden met ICT voor alle vakgebieden.


Inhoud van de training

Deze training bestaat uit twee aspecten: 1) de integratie van didactisch ICT-gebruik en 2) hoe kan je docenten coachen die hier nog moeite mee hebben

Didactisch ICT-gebruik

 • Wat is er bekend over het didactisch correct inzetten van ICT in de dagelijkse lespraktijk?
 • Waarom lukt het wel of niet?
 • Hoe kunnen pioniers de organisatie helpen hierbij?
 • Tools die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Coachen van docenten bij het didactisch integreren van ICT

 • Korte theorie rondom coachingstechnieken
 • Een model wordt aangereikt om doelen te kunnen bereiken.
 • Oefenen tijdens de training en er buiten. Na de eerste bijeenkomst wordt er verwacht dat de toekomstige iCoach een docent begeleid bij het integreren van ICT.

Na deze training…….

 • Ken je de theorie over het didactisch inzetten van ICT
 • Ken je het TPACK-model en de digitale taxonomie van Bloom gebruiken bij het coachen van docenten
 • Kan je het coachingsmodel gebruiken en aanpassen aan jouw situatie
 • Ken je verschillende coachingstechnieken toepassen
 • Weten docenten die jouw begeleiding kunnen gebruiken jou te vinden.

Werkwijze workshop
 • Elke bijeenkomst wordt gestart met een theoretische verkenning
 • Theorie wordt toegepast in oefensituaties
 • Technieken voor coachen worden tijdens de training en daarbuiten geoefend (na de eerste bijeenkomst dient de toekomstige iCoach een docent te begeleiden, om zo het geleerde en de praktijk te koppelen)
 • Praktijkervaringen worden gedeeld in de volgende bijeenkomsten
 • Korte terugblik en delen van ervaringen

Over de trainer

De workshop wordt verzorgd door Paula van Kempen. Zij is docent Frans op Helen Parkhurst te Almere. Naast lesgeven verzorgt Paula ICT-gerelateerde trainingen en workshops. Verder heeft Paula onderzoek gedaan naar het professionaliseren van docenten en maatwerktrajecten bij het begeleiden van docenten bij het integreren van ICT. Als pionier in het ICT onderwijs, vindt Paula het een uitdaging onderwijsprofessionals te begeleiden en stimuleren in het gebruik van ICT in de les.


Praktische informatie

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor gemotiveerde docenten die affiniteit met ICT hebben en al ICT in hun dagelijkse lespraktijk gebruiken. Zij vinden het een uitdaging om hun collega’s in de dagelijkse lespraktijk, zowel in als buiten de klas, hierbij te begeleiden.

Voorkennis

Affiniteit met ICT hebben en al ICT in hun dagelijkse lespraktijk gebruiken

Duur van de training

3 x 4 uur

Locatie

Tabor College Werenfridus

Kosten

€250,- excl. btw.


De opleiding in najaar 2016 is vol. De volgende opleiding start in voorjaar 2017.