iSG Academie – workshops digitale didactiek

Academie hoed

Altijd maar ICT kiezen? Nee! Maar wel bewust kiezen…

Doelgroep

(Startende) docenten en andere onderwijsprofessionals

Duur van de workshop: 

4 uur

Inhoud workshop
ICT is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Maar het effectief inzetten van ICT vraagt een didactische ICT bekwaamheid van docenten. Is het wel altijd nodig ICT in te zetten? En hoe doe je dat dan? Wat vraagt dit van docenten? Het ontwerpen en begeleiden van digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en nieuwe competenties van docenten.

Na deze workshop:

 • Kan je lesmateriaal beoordelen en ontwerpen met behulp van het TPACK-model
 • Ken je verschillende onderwijsconcepten met ICT (bijvoorbeeld Flipping the Classroom, digitaal toetsen formatief en summatief toetsen, differentiëren met behulp van ICT, samenwerkend leren m.b.v. ICT.)
 • Ken je verschillende tools waarmee je bovenstaande kan bereiken

De pionier als bruggenbouwer

Doelgroep

ICT-coördinatoren, schoolleiders

Duur van de workshop: 

2 uur

Inhoud workshop

Onderwijsvernieuwing met ICT kun je niet afdwingen; het is een proces dat iedere docent op eigen snelheid doorloopt. Om zo’n vernieuwing schoolbreed te laten slagen, is het van belang de ICT-kloof te beslechten. Voorlopers, initiatiefnemers van een verandering, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Een pionier steekt relatief veel eigen tijd in het volgen van nieuwe ontwikkelingen en zijn op zoek om zichzelf te blijven ontwikkelen en naar ICT-toepassingen die vormen van leerlinggestuurd onderwijs mogelijk maken.  Deze training gaat in op veranderprocessen en begeleiding van docenten in het didactisch verantwoord inzetten van ICT.

Na deze workshop:

 • weet je welke aspecten er een rol spelen bij het integreren van ICT en waarom sommige docenten dit wel/niet doen;
 • weet je wat didactische ICT bekwaamheid van de docent inhoud;
 • weet je hoe je een pionier als bruggenbouwer in kunt zetten.

Multimediaal leren en de werking van de hersenen

Doelgroep

Docenten, ICT-coördinatoren, en andere onderwijsprofessionals

Duur van de workshop: 

4 uur

Inhoud workshop

Met de technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig relatief eenvoudig om (bewegend) beeld toe te voegen aan tekst waardoor rijke multimediale leerbronnen ontstaan. Maar rijk wil niet automatisch zeggen effectief. Als docent is het van belang kennis te hebben van de voorwaarden waaraan multimediale leerbronnen moeten voldoen wil de informatie uit die bronnen zich een plek veroveren in het geheugen van onze leerlingen. En hoe die voorwaarden verschillen per leerdoel (kennisconstructie, automatiseren etc.). Daarnaast is het van belang kennis te hebben over de kenmerken die multimediale leerbronnen moeten hebben, willen zij een bijdrage kunnen leveren aan het zelfsturend vermogen van leerlingen (Kester & Merriënboer, 2013).

Na deze workshop:

 • weet je wat multimediale bronnen met het geheugen doen;
 • weet je hoe je dit effectief in jouw onderwijs kan inzetten en;
 • weet je hoe je deze multimediale bronnen kan beoordelen;
 • heb je een eigen les voorbereid met multimediabronnen.

Samenwerkend leren met ICT

Doelgroep

(Beginnende) docenten

Duur van de workshop: 

4 uur

Inhoud workshop

ICT is bij uitstek geschikt om samenwerkend leren vorm te geven. In de literatuur wordt dit Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Samenwerkend leren bevordert de sociale interactie om gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Samenwerkend leren kan op verschillende manieren worden vormgegeven en sluit aan bij de verschillende visies op leren en instructie. Deze training richt zich op de vormen van samenwerkend leren met ICT (bijvoorbeeld het “Progressive Inquiry Model”) en het bevorderen van interactie en probleem gestuurd leren.

Na deze workshop:

 • ken je verschillende modellen om samenwerkend leren met ICT vorm te geven;
 • weet je welk model het beste bij jouw visie op leren en instructie is;
 • kan je dit met een zelf meegebrachte les vorm geven.