Lesgeven met Learnbeat – 9/10 februari

In het leerlab van het doorbraakproject waar de iScholenGroep met verschillende scholen aan deelneemt wordt veel aandacht besteed aan verschillende tools die je kunt gebruiken voor het arrangeren van leermiddelen. Vanuit die hoek werkt een flink aantal scholen nu met Learnbeat. De reacties zijn enthousiast, tijd dus om onze ervaringen binnen het netwerk te delen!

Programma

3430Tijdens de tweedaagse bijeenkomst gaan we lesmateriaal maken met behulp van de tool Learnbeat. Learnbeat is een digitale leeromgeving waarop uitgevers digitale methodes aanbieden, en waar je al docent je eigen lesmateriaal kan arrangeren. Met volledig eigen ontwikkeld materiaal, maar ook met open leermiddelen van uitgeverijen én collega’s.

We beginnen met een introductie over het gebruik van Learnbeat. Vervolgens krijgen jullie de tijd om met een les of lessenreeks aan de slag te gaan. Tussentijds bieden we breakoutsessies aan van ongeveer een uur, waarin we onderwerpen behandelen die verdieping bieden aan het materiaal dat je aan het maken bent. Die sessies komen meerdere keren langs, zodat je zelf kunt bepalen wat je op welk moment nodig hebt.


Breakoutsessies

Differentiëren met leermiddelen, hoe doe je dat?

Onderwijs op maat, gepersonaliseerd leren, differentiëren. Iedereen geeft wel een andere invulling aan deze begrippen. En tegelijkertijd onderschrijft iedereen dat onderwijs zo veel mogelijk zou moeten aansluiten bij de behoeftes en de leerstijlen van iedere individuele leerling. In deze workshop gaan we nader in de op de verschillende vormen van differentiatie die je als docent kunt toepassen in een klas. We laten zien hoe digitale programma’s je daarbij veel werk uit handen kunnen nemen en hoe dashboards de leerling en docent van nuttige feedback kunnen voorzien bij onderwijs op maat.

Metadateren, waarom en hoe doe je dat?

In deze break-out gaan we dieper in op de mogelijkheden die er zijn om achtergrondinformatie toe te voegen aan zelfgemaakt lesmateriaal. Bij elk filmpje, tekst, opdracht en vraag kun je aangeven wat de leerdoelen, het beheersingsniveau en het referentieniveau zijn. We laten zien hoe je dit kunt doen en welke mogelijkheden het biedt voor differentiatie en rapportage per leerling.

RTTI, wat is het en welke inzichten verschaft het?

Aan de hand van praktische voorbeelden gaan we vragen en opdrachten uit oefen- en toetsmateriaal groeperen naar de cognitieve niveaus van leren; van reproductie-vragen tot inzicht en creatie. Er wordt getoond hoe dit onderscheid kan worden gebruikt bij het samenstellen van lesmateriaal en toetsen. En  hoe het docent en leerling inzicht verschaft in de mate van beheersing van de leerdoelen.

Eigen content mengen met open content en materiaal van uitgevers

Als je aan de slag gaat met Learnbeat kun je naast je eigen materiaal ook gebruik maken van open materiaal, materiaal van uitgevers en van collega’s op andere scholen. In deze break-out laten we zien hoe je je eigen les kunt samenstellen door gebruik te maken van deze verschillende bronnen.

In school samen een leerlijn maken

Op veel scholen wordt er door collega’s binnen een vakgroep gezamenlijk gewerkt aan vervangend en aanvullend lesmateriaal. Dit maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de verschillende expertises binnen de vakgroep  en kunnen reviews en feedback het eindresultaat nog beter maken. Tijdens de break-out wordt aan de hand van voorbeelden getoond hoe je dit zou kunnen aanpakken: didactisch, technisch en organisatorisch.

Efficiënt en makkelijk integreren van Stercollecties

Van oudsher vinden docenten het erg prettig om methodes, boeken of andere leermaterialen aan te vullen met eigen materiaal. Ging dat vroeger met pen, papier, schaar lijm en kopieer apparaat, tegenwoordig kan dit veel sneller. Bijvoorbeeld met de arrangeertool van Wikiwijs en het open digitale leermateriaal van VO-Content. Een combinatie die zo gemakkelijk onder de knie te krijgen is, dat er van docenten eigenlijk nauwelijks digitale kennis wordt gevraagd.

Tijdens deze bijeenkomst kun je zelf ervaren dat het mogelijk is om binnen een relatief kort tijdsbestek, aan de slag te kunnen met het arrangeren van je eigen leermateriaal. Je ontdekt dat hoofdstukken of onderdelen uit de methode en  eigen materiaal heel goed met de gevalideerde Stercollecties van VO-Content te combineren zijn. Zelfs zonder een echte cursus!


Praktische informatie
  • De bootcamp vindt plaats op 9 en 10 februari a.s. te Leiden en is bedoeld voor docenten van scholen die deelnemen aan de iScholenGroep of het Leerlab. Voor deelname heb je geen ervaring met Learnbeat nodig.
  • Als je van ver moet komen zorgen we dat je in de buurt kunt overnachten. Verder zijn zaken als eten en drinken verzorgd zodat je al je aandacht kunt storten op belangrijke zaken!
  • Inschrijven kan tot 1 februari.
  • Deelnemen aan de bootcamp kost €150,- excl. btw.