leerKRACHT! Inschrijving nieuwe scholen nog tot 15 juni

Stichting leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘kerninterventies’) staan hierin centraal: lesbezoek en feedback gesprek, gezamenlijke lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Op deze manier samenwerken en innoveren is niet iets wat je zo ‘af en toe’ met elkaar doet, maar dat doe je in leerKRACHT op wekelijkse basis. En niet met alleen een groepje ‘enthousiastelingen’ op school, maar met iedereen. En niet omdat dit ‘moet’, maar omdat de leraren dit echt willen en de schoolleider dit ondersteunt. Dat is wat wij een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ noemen. En het is zo’n cultuur die er voor zorgt dat leraren steeds beter worden, wat leidt tot beter onderwijs voor de leerling.

De ervaringen van deelnemende scholen hebben er toe geleid dat leerKRACHT enorm snel groeit. Na een start met 15 scholen in 2012-2013 doen ruim 2 jaar later al 200 scholen in het PO, VO, MBO en onder PABO’s en lerarenopleidingen mee met leerKRACHT.  De verwachting is dat dit gaat groeien naar zo’n 350 scholen met een 250.000 leerlingen in september.

Wil je weten waarom zoveel scholen meedoen, enthousiast raken en andere scholen uitnodigen mee te komen doen?  Kom dan naar één van de leerKRACHT informatie/voorbereidingsbijeenkomsten begin juni:http://www.stichting-leerkracht.nl/kom-langs-bij-leerkracht/  Inschrijven voor deelname aan leerKRACHT in 2015-2016 kan nog tot 15 juni, dus wees er snel bij.