Van de voorzitter

De iSG als Leerlab

Schermafbeelding 2013-12-20 om 20.44.25 pmOp dit moment wachten ruim 200 scholen voor voortgezet onderwijs op een bericht van Schoolinfo, de uitvoeringsorganisatie voor het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, dat in 2014 van start ging. Al deze scholen hebben onlangs immers een projectaanvraag ingediend voor een zogenaamd Leerlab. Met een Leerlab wordt een projectorganisatie van scholen bedoeld die de wegen verkent, om beter onderwijs te ontwikkelen met een grotere inzet van ICT. Binnen zo’n club werken scholen uiteraard nauw samen. Goed idee.

De aanvraag was ook overweldigend. Meer dan 200 instellingen. De wil is er op al die scholen voor voortgezet onderwijs dus blijkbaar wel het onderwijs te moderniseren met behulp van ICT. Dat is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Daaraan heeft ook de iSG haar bloei te danken: ruim zestig scholen hebben zich inmiddels aangesloten.

Waar loopt het dan op vast?

Het loopt vast op tijd en geld.

Daarom leek het een mooi begin dat er per Leerlab zo’n 100.000 euro beschikbaar zou worden gesteld door het ministerie, te verdelen onder de deelnemende scholen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bedragen per groepje scholen extern zullen worden ingevuld in de vorm van externe begeleiding en ondersteuning.

Wat betekent een en ander? Ten eerste, nogmaals, dat de scholen echt willen. Dat mag duidelijk zijn. Ten tweede dat er bij de beleidsmakers niet veel vertrouwen is in al die kennis en deskundigheid die zich inmiddels op veel scholen zelf heeft ontwikkeld. Dat zou door een dergelijk project gefaciliteerd moeten worden. Juist ook als stimulans.

Een en ander betekent ook, dat de extra inzet en ontwikkeltijd van docenten voor een belangrijk deel gefinancierd zal moeten worden uit het bestaande taakbeleid. Mede als gevolg van de laatste CAO zit daar weinig ruimte en rek meer in. Zeker niet met het oog op een doorbraak op het gebied van ICT en onderwijs. Blijft over: lid worden van de iScholenGroep.