Good Practice Sint Ursula

symposium07Op dinsdag 13 januari werd op het Sint Ursula Horn een symposium gehouden met als thema ‘Onderwijs van Morgen’. Actueel en aansprekend onderwijs vraagt om de inzet van moderne technologie en Ursula formuleerde in deze haar ambities voor de komende vijf jaren. Een leuk kijkje in de Hornse keuken en de ontwikkelingen binnen het docententeam.

De lopende iPadprojecten maken duidelijk dat met gebruikmaking van de devices op het Sint Ursula een stap in de juiste richting is gezet. De ambitie van de school is dan ook om binnen nu en vijf jaar alle leerlingen gebruik te laten maken van een device. Het komende schooljaar wordt het iPadproject uitgebreid tot 7 klassen: drie brugklassen (van ieder niveau één), twee klassen vmbo-2 en twee klassen vmbo-3.

Pedro de Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent, schetste een aantal belangrijke kansen voor het 1-op-1-onderwijs, maar veegde ook de vloer aan met een paar populaire misvattingen. Daarbij sprongen een paar zaken in het oog: (1) leren verloopt effectiever als er basiskennis aanwezig is. Dit rekent af met de mythe dat aanwezige kennis alleen maar zou hinderen bij het verwerven van nieuwe inzichten. (2) De ondersteuning met multimedia verhoogt het leerrendement mits je de bijbehorende tekst niet tegelijk visueel en auditief aanbiedt. De inzet van iPads kan het leerrendement dus zeker verhogen. (3) Rekening houden met leerstijlen laat geen enkele rendementsverbetering zien. Die theorieën zouden dus de vuilnisbak in kunnen.

De rest van de middag vertelden de docenten van het Sint Ursula tijdens korte demonstratieronden over hun ervaringen in de klas en waaruit de praktijk over het algemeen bestond. Apps, tips, tricks, maar ook eigen vragen werden op verschillende manieren met de aanwezigen gedeeld.

Oorspronkelijke bericht: http://www.ursula.nl/horn/actueel/nieuws/nieuwsarchief/2015/01/symposium-onderwijs-van-morgen/163/