Flipping the Classroom en ontwikkeling iBooks natuurkunde op het Reviuslyceum Maassluis

Flipping the classroom iBook isgOp het Reviuslyceum wordt sinds 2013-2014 hard aan de digitale weg getimmerd. “Flipping the Classroom”, iPads, iBooks; de mogelijkheden worden volop door een enthousiast docententeam onderzocht en getest op relevantie en toepasbaarheid. Zo heeft de natuurkundesectie een reeks iBooks geproduceerd, en wordt er gewerkt aan methodevervangend materiaal waarmee volgend jaar in de eerste klas gestart wordt.

Het Reviuslyceum is op zoek naar collega’s die geïnteresseerd zijn om gezamenlijk na te denken over de totstandkoming van iBooks voor natuurkunde, waarin gebruik wordt gemaakt van ‘Flipping the Classroom’. Zie het bijgevoegde artikel voor verdere informatie. De iBooks van het Reviuslyceum zijn hier te vinden.