Profiel Antoon Schellenscollege

http://youtu.be/glg8HmDwEac

Antoon Schellenscollege

Hendrik Staetslaan 54
5622 HN Eindhoven
Tel. 040-24532220
Website

Aantal leerlingen: minder dan 500

Op het Antoon Schellenscollege wordt sinds 2014/2015 gebruik gemaakt van de iPad.

Over de School
Ieder kind heeft recht op een passende plaats in de maatschappij. Het Antoon Schellenscollege bereidt de leerling voor op een samenleving die steeds complexer wordt. In deze continu veranderende maatschappij hebben zij extra ondersteuning nodig op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Zo kunnen zij hun cognitief niveau waarmaken en leren omgaan met eventuele beperkingen. Wij gaan uit van de eigenheid én de hulpvraag van de leerling met als doel er het beste uit te halen. Door de manier waarop wij leerlingen leren met elkaar om te gaan, de wijze waarop zij leren samen te werken en gezamenlijk leren werken aan het resultaat, ontwikkelen zij vaardigheden die een belangrijke basis zijn voor het maatschappelijk functioneren. De 21 eeuwse vaardigheden zoals communicatie, samenwerken en kritisch en creatief denken zijn steeds belangrijker. Juist bij het verwerven van deze vaardigheden hebben onze leerlingen extra ondersteuning nodig. De samenwerking met de ouders (korte lijnen) is van wezenlijk belang.

Missie van de school
Het Antoon Schellenscollege stemt het onderwijs af op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Onze kracht is het bieden van intensieve begeleiding die afgestemd is op de individuele behoefte van de leerling.
Onze opdracht is om deze leerlingen handvatten aan te reiken om de redzaamheid binnen de vervolgschool en de steeds complexere samenleving te vergroten.
Ons streven is om elke leerling verantwoord te laten doorstromen in een vervolgtraject (leerjaar 3) van het voortgezet onderwijs op een voor hen zo optimaal mogelijk haalbaar niveau. Dit traject wordt samen met de ouders doorlopen.​