Profiel Reviuslyceum Maassluis

 

Reviuslyceum

Reviusplein 8
3141 SV Maassluis
Tel. 010-5915883
Website

Aantal leerlingen: 500 – 1000

Over de school
Het Reviuslyceum in Maassluis is een school voor voortgezet onderwijs, HAVO en VWO, en telt ongeveer 850 leerlingen. Het onderbouwteam bestaat uit enthousiaste docenten die stapsgewijs een intensief scholingstraject doorlopen op het gebied van digitale onderwijskundige toepassingen. Zij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagende onderwijskundige toepassingen met de iPad en hebben binnen de school dan ook de meeste ervaring met digitalisering. De docenten van het bovenbouwteam zullen de komende jaren stapsgewijs gaan volgen. Zo wordt op een verantwoorde wijze stap voor stap het onderwijs op het Reviuslyceum digitaal.

Digitalisering
Het Reviuslyceum heeft nu drie jaar stapsgewijs geëxperimenteerd met de onderwijskundige meerwaarde van de iPad en is er van overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs nog meer verbeterd kan worden door de structurele inzet van digitale (leer)middelen en devices. Volgens wetenschappelijk onderzoek draagt ict bij aan een aantrekkelijk onderwijs voor leerlingen, aan het creëren van rijkere leeromgevingen, aan het bevorderen van zelfstandig leren en aan het gebruik van remediërende toepassingen.

Waarom een iPad
Vaardigheden als samenwerken, problemen kunnen oplossen, zelfsturend en zelfregulerend kunnen leren en werken, het hebben van hogere orde vaardigheden, kunnen deelnemen aan e-learning en levenslang leren worden steeds belangrijker ten aanzien van wat de leerlingen later moeten beheersen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, het HBO en de universiteit en worden ook wel 21st skills genoemd. Het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs biedt docenten de mogelijkheid om deze vaardigheden bij de leerlingen verder te ontwikkelen en blijkt bovendien een krachtig middel om meer gedifferentieerd onderwijs te kunnen geven, zodat een leerling meer op zijn/haar eigen niveau kan leren en werken.

In de les
Een goed voorbeeld is het gebruik van de iPad bij de vakken Engels en Frans en bij het vak natuurkunde. Bij de moderne vreemde talen wordt er veel gebruik gemaakt van materiaal op zelf ontwikkelde websites, waar vooral de leesvaardigheden en luistervaardigheden op allerlei niveaus worden aangeboden. Door het gebruik van koptelefoontjes zijn de leerlingen niet meer afhankelijk van het gemiddelde tempo van de klas, maar kunnen ze zelf oefenen met de vaardigheden op hun eigen niveau. Bovendien zijn allerlei digitale interactieve oefeningen op de iPad voor de leerlingen beschikbaar.

Bij natuurkunde wordt ICT gebruikt om een nieuw didactisch concept (flipping the classroom) te ondersteunen, waarbij de centrale instructie van de theorie in animatiefilmpjes wordt aangeboden die de kinderen thuis moeten bekijken. Hierdoor is er in de klas meer tijd en aandacht voor het samen werken aan opdrachten of het doen van experimenten in het science-lab. Tijdens de natuurkundeles wordt op de iPad gebruikt voor het verwerken van meetgegevens, het maken van diagnostische toetsen, extra interactieve oefeningen, extra uitleg, planning en aanvullende instructiefilmpjes, die allen integraal zijn opgenomen in de door de docenten zelf ontwikkelde iBooks.

Het komende cursusjaar zal het concept flipping the classroom verder uitgebreid worden met scrum, wat ook navolging zal krijgen in de andere vakken in de onderbouw.