Nieuwsbrief december 2014

 

Van de voorzitterSchermafbeelding 2013-12-20 om 20.44.25 pm

Kleppen dicht

 

Bij hoorcolleges van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht wordt studenten sinds kort gevraagd hun laptop thuis te laten. De ervaring is, dat studenten tijdens de colleges teveel zouden worden afgeleid door de mogelijkheden die hun device hen biedt. Met name door het gebruik van de sociale media.

De opleiding Educatie van diezelfde Universiteit Utrecht organiseerde onlangs De Dag van de Digitale Didactiek. Tijdens het plenaire gedeelte mocht ik een praatje houden over de vraag hoe het met de digitalisering in het voortgezet onderwijs is gesteld. Ik werd keurig aangekondigd en ingeleid door het hoofd van de faculteit in een collegezaal met ruim 250 studenten. Tot mijn verbazing was echter zo’n beetje iedereen tijdens zijn inleidende woorden verdiept in het scherm van zijn laptop of mobieltje. Er was in ieder geval nauwelijks iets wat zou kunnen wijzen op aandacht en contact. De schoolmeester in mij dacht ‘dat gaat mij niet overkomen’.

Even vriendelijk als duidelijk vertelde ik aan het begin van mijn verhaal, hoe we doorgaans op mijn school een les beginnen in een lokaal vol leerlingen met een MacBook: met de kleppen dicht. Dat is belangrijk, o.a. om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de gangcultuur van de school en de gang van zaken in het leslokaal.

De  aanwezige dames en heren, onze toekomstige docenten, begrepen het signaal en bij de meesten gingen de kleppen dicht. Maar niet van harte. Na afloop kreeg ik een kritische vraag. Dat was men niet gewend in de collegezaal: dat een docent gewoon om analoge aandacht vraagt. De ontwikkeling van de digitale didactiek heeft nog een lange weg te gaan. Ook op de faculteit Educatie van de Universiteit Utrecht.

Kees van Domselaar
voorzitter iScholenGroep

Website line 3

DDoS

Drie iSG-scholen hebben onlangs ernstige problemen ondervonden tijdens forse DDoS-aanvallen (distributed denial-of-service). Kortom het overbelasten van een computersysteem door externe data, hetgeen doorgaans leidt tot een ontregeling van de server. In één geval is officieel vastgesteld, dat het een actie betrof van eigen leerlingen.

Het ontketenen van een DDoS-aanval op een netwerk wordt door justitie beschouwd als een misdrijf. De school heeft aangifte gedaan. Lees verder

Website line 3

iTunes U gaat verder

De iScholengroep heeft sinds ruim een jaar haar eigen iTunes U omgeving. Het komende jaar zal in het teken staan van het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van onze cursussen. Daarmee wil we als groep een extra impuls geven aan de ontwikkeling van bruikbare digitale content voor en door leraren. Ook geven we invulling aan de belangrijkste doelstelling van de iScholengroep: halen en brengen, het delen van kennis, ervaring en goede ideeën. Lees verder

Website line 3

Auteursrechten

In aanvulling op, en ter verdieping van een overzicht dat tijdens verschillende trainingen wordt gegeven, organiseerde de iSG op 4 november j.l. een Good Practice over auteursrechten. Tijdens de training werd de docenten niet alleen verteld welke dingen wel en niet mochten, maar lag de nadruk vooral op de onderliggende principes van het auteursrecht. Lees verder

Website line 3

‘Blendle Educatief’

Gelet op de grote problemen dit cursusjaar die een aanzienlijk deel van de iSG-scholen hebben ondervonden bij de toegang tot de digitale content van de uitgevers, is binnen de iSG-scholen het idee ontstaan een eigen platform voor digitale content te ontwikkelen, een soort Blendle Educatief, naar het voorbeeld in de krantenwereld. Scholen die mee willen denken en/of doen: graag melden bij w.senden@inscholengroep.org of via info@ischolengroep.org

 Website line 3

Column

BKM Bolletjes

De start van het schooljaar. Een nieuwe methode voor vwo klas één. Geheel digitaal, of met lesboek. Gelukkig koos ik voor de laatste optie want inloggen bleek in de eerste weken onmogelijk. Toen die problemen zo goed als opgelost waren gingen we verwachtingsvol met ‘de site’ aan de slag. Ik was onder de indruk van wat er allemaal mogelijk was: volgen via bolletjes of het huiswerk gemaakt is, volgen of de leerling überhaupt iets maakt, verdiepen, versnellen, ’benchmarken’ met collega’s, opdrachten klaarzetten, kiezen wie nakijkt: docent of leerling, ‘loslaten’ want alles wordt prima uitgelegd (zelfs met gesproken tekst). Ik kreeg er warempel zin in! Lees verder

Website line 3

Ander nieuws

Holmwood’s Online Learning – Online methode Engels

Met Holmwood’s wordt zelfstandig oefenen gecombineerd met actief bezig zijn in de klas. Op vrije momenten op school en thuis kan de leerling zelfstandig aan de slag met spreken, dialogen, etc.. Holmwood’s stelt per januari 2015 een aantal diensten een halfjaar gratis beschikbaar aan iSG-deelnemers. Lees verder

Website line 3

 LessonUp! Selecteer het beste van internet bij je les


Op 1 november startte LessonUp, een nieuw initiatief van een team met ruime ervaring op 1op1 scholen. De missie van LessonUp is leren verbeteren door internet een logische plaats in de klas te geven. Hoe? Met bronnen die docenten samen selecteren en met handige tools die leerlingen en docenten nooit meer willen missen. Lees verder

Website line 3Nieuwe aanmeldingen iScholenGroep

Melanchton Berkroden

Melanchthon Business School

Munnikenheide College

Erasmiaans Gymnasium

Dr.-Knippenbergcollege

Reviuslyceum Maassluis