iTunes U gaat verder

De iScholengroep heeft sinds ruim een jaar haar eigen iTunes U omgeving. Het komende jaar zal in het teken staan van het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van onze cursussen. Daarmee wil we als groep een extra impuls geven aan de ontwikkeling van bruikbare digitale content voor en door leraren. Ook geven we invulling aan de belangrijkste doelstelling van de iScholengroep: halen en brengen, het delen van kennis, ervaring en goede ideeën.

Ruim 450 docenten binnen de iSG zijn afgelopen jaar geschoold in het werken met iTunes U en daar gaan we het komende jaar mee door. Ook zal er extra menskracht ingezet worden om docenten en scholen te helpen bij het online zetten van bruikbare content. Het doel is daarbij niet alleen om de beste cursussen met elkaar te delen, maar ook goede ideeën, eenvoudige en kleinere cursussen op een manier dat je onderdelen van elkaar kunt lenen en daarmee je eigen lessen en cursussen maken. In het nieuwe jaar zal een iContent-Manager benoemd worden die een belangrijke rol gaat spelen in het geven van een boost aan deze ontwikkeling. Ben je als school actief met iTunes U en wil je ook de volgende stap maken? Meld je vooral en houd de berichten in de gaten.