DDoS

Drie iSG-scholen hebben onlangs ernstige problemen ondervonden tijdens forse DDoS-aanvallen (distributed denial-of-service). Kortom het overbelasten van een computersysteem door externe data, hetgeen doorgaans leidt tot een ontregeling van de server. In één geval is officieel vastgesteld, dat het een actie betrof van eigen leerlingen.

Het ontketenen van een DDoS-aanval op een netwerk wordt door justitie beschouwd als een misdrijf. De school heeft aangifte gedaan.

DDoS-aanvallen kunnen worden gekocht door bedrijven en instellingen om het  eigen netwerk te testen (VDOS-s.com). Ook particulieren kunnen een aanval kopen en adresseren aan een IP-adres.

Hoe is de regeling als een dergelijke aanval zich voordoet tijdens een digitaal examen? Navraag maakt duidelijk dat tussen DUO (Facet) en het College van Examens en Toetsen (CvTE) de afspraak geldt dat examens ongeldig kunnen worden verklaard als een dergelijke aanval op het netwerk zich voordoet tijdens de afname van examens via het WIFI van de school.