VSO De Korenaer te Eindhoven sluit zich aan bij iScholenGroep

korenaer

 

 

 

 

 

 

 

 

VSO de Korenaer

Strausslaan 1
5653 AJ EINDHOVEN
040-2595444
Website
Contact: bjorn.kloostra@aloysiusstichting.nl

Aantal leerlingen: minder dan 500

Op de Korenaer wordt sinds 2012/2013 gebruik gemaakt van de iPad.

VSO de Korenaer richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met ernstige en complexe gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Op de locatie Strausslaan worden alleen jongeren geplaatst met een diagnose binnen het autisme spectrum. Deze jongeren bieden wij onderwijs op maat in een veilige en uitdagende leeromgeving, rekening houdend met hun capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen.
Voor zowel leerling als docent geldt dat we ICT inzetten ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Door zo veel mogelijk de wereld binnen school te halen, afstemming in methodes en creativiteit bij leerlingen ontplooien ontdekken leerlingen hun talenten. Met de iPad als middel bedienen we leerlingen zo veel mogelijk op eigen niveau. Verder proberen we de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol als burger in deze ‘digitale’ maatschappij.