Nieuwsbrief juli 2014

 

Van de voorzitterSchermafbeelding 2013-12-20 om 20.44.25 pm

Maatwerk

Eén van de pijnlijkste momenten uit de recente documentaire Een school voor mijn dochter was een scene gefilmd op de Steve Jobs school te Sneek. In de aanloop naar de ‘nieuwe tijd’, zoals initiatiefnemer Maurice de Hond het in de uitzending omschreef, werd  bij de start van het nieuwe schooljaar ook de schoolinventaris geschikt gemaakt voor de ‘21st century skills’.

Daarbij belandde heel wat bij het grof vuil. Zo trok men met geweld in een lokaal een levensgrote fraaie houten wanddecoratie van de muur: het leesplankje van onderwijsvernieuwer Hoogeveen (1843-1941), het onvolprezen Aap-Noot-Mies, met die zo bekende afbeeldingen van Cornelis Jetses. Weg. In de container.

Even later zag men in een weliswaar kleurrijke maar toch enigszins kale ruimte tientallen zeer jonge kinderen naast elkaar aan strakke tafeltjes zitten met slechts een tablet voor hun neus. Het was duidelijk. De nieuwe tijd was begonnen.

Ik weet het niet. Je zag onderwijzers ploeteren met het gebruik van het apparaat, driftig op zoek naar geschikte apps. Je merkte hoe sommige ouders enigszins nerveus waren geworden vanwege alle media-aandacht en hoe de directie gokte op de komst van grote aantallen leerlingen.

Ik vroeg me af hoe het zou gaan als het nieuwtje er eenmaal af was, hoe het beheer en de reparaties geregeld waren en vond het vooral zorgelijk hoe elk kritisch geluid door de initiatiefnemers als ‘gelul’ en ‘geleuter’ werd afgedaan. Dat leek me niet de goede weg draagvlak te creëren voor de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs.

Het lijkt me ook niet de goede weg in het onderwijs de ene monocultuur te vervangen door een andere. Het ene kind leert lekker lezen op een iPad, het andere heel gewoon voor mijn part met het leesplankje van Aap-Noot-Mies. Daar is niets mis mee. Over leerstijlen, maatwerk en personalisering  gesproken. In het onderwijs hebben we daar op dit moment toch de mond van vol?

Kees van Domselaar
voorzitter iScholenGroep

Website line 3

iSG Focus: iPads op het Farelcollege te Ridderkerk

Altijd internet bij de hand om even iets op te zoeken. Samen via iPad aan multimediapresentaties werken, op school of vanuit huis. En in plaats van een saai werkboek een spannende app gebruiken voor een oefening. Allemaal voordelen van het gebruik van iPad in de les, vinden Pim Hondebrink en Rick Horstink, leerlingen van tweetalig vwo-2 op het Farelcollege. Bovendien is het een handzaam en licht device dat tegen een stootje kan. Lees verder

Website line 3

Good Practice: IJburg en ICT-dagen

Good Practices zijn informatieve bijeenkomsten waarop een bepaalde school of onderwerp centraal staat. Mei en juni brachten ons weer drie van Good Practices: één over de overstap van het IJburg College van de Macbook naar de iPad, en twee speciaal toegespitst op systeembeheerders en ict-coördinatoren. Lees verder

Website line 3

IJburg College IngangiScholenDag 2014

Op donderdag 2 oktober a.s. vindt te Amsterdam de vierde iScholenDag plaats. De jaarlijkse iScholenDag is bedoeld voor alle scholen die zijn aangesloten bij de iScholenGroep, maar ook toegankelijk voor belangstellenden. Lees verder

Website line 3

Extra loonbelasting voor vernieuwingsscholen van de baan. BTW-tarief digitaal leermateriaal wordt aangepast.

De iScholenGroep heeft het afgelopen jaar op diverse momenten ernstig bezwaar gemaakt tegen de extra loonbelasting die bij de werkgever wordt geheven bij het verstrekken van tablets en laptops aan docenten.

Ook in het kader van het zogenaamde Doorbraakproject Onderwijs en ICT heeft de iSG in nauwe samenwerking met de VO Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de kwestie bij de staatssecretaris van Financiën met klem onder de aandacht gebracht. Begin juli verscheen een Kamerbrief van de staatssecretaris waaruit blijkt dat het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’ zodanig wordt verruimd, dat het gebruik van devices als noodzakelijk voor het werk wordt beschouwd en er niet langer extra loonbelasting wordt geheven zijnde ‘loon in natura’. Ook het BTW-tarief op digitaal leermateriaal wordt op termijn verlaagd.

De iSG is zeer verheugd over het aanpassen van het belastingregime voor het gebruik van ict-apparatuur op scholen en beschouwt de nieuwe regeling als het begin van een echte ‘doorbraak’.


Meer informatie

Website line 3iTunes U/iBooks Author

Terugblik, plannen en ‘The next step’

Een jaar geleden, bijna op de dag precies, stapten negentig pioniers van zestien verschillende scholen onder de vlag van de iScholenGroep het diepe in. Doel: zorgen voor digitaal lesmateriaal in de klas; middel: iTunes U . Een terugblik en plannen voor 2014/2015. Lees verderWebsite line 3

iScholenPrijs

Met ingang van het schooljaar 2014/15 gaat de iScholenGroep tijdens de jaarlijkse iScholenDag de iScholenPrijs uitreiken. De prijs gaat naar een docent van een van de iSG-scholen, die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd in het kader van de digitale innovatie in het onderwijs.

De prijs wordt uitgereikt op 2 oktober 2014. Kandidaten kunnen worden aangedragen tot 18 september 2014. Het is ook mogelijk jezelf of je collega kandidaat te stellen. 25 september 2014 worden de nominaties bekend gemaakt. De winnaar krijgt naast eeuwige roem een iPad mini cadeau.

Reacties en nominaties kunnen gestuurd worden naar ischolenprijs@ischolengroep.org

Website line 3

Uitgifte Certificaten iTunes U

Docenten die deel hebben genomen aan een bootcamp iTunes U krijgen daarvoor een certificaat. Het certificaat bestaat uit een oorkonde en een specificatie van de opgedane vaardigheden, en wordt digitaal verstrekt. Indien een deelnemer ook een papieren versie wenst, kan dat worden aangegeven. Vragen en reacties kunnen gestuurd worden naar itunesu@ischolengroep.org

Website line 3

Publiceren op iTunes U

De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen, van verschillende docenten van de iScholen, over het publiceren binnen iTunes U. We zijn blij en enthousiast over de verschillende initiatieven om prachtige ‘basiscursussen’ te publiceren op het iScholengroep-platform binnen iTunes U. Daarom willen we een aantal zaken aangaande het publiceren van iTunes U-cursussen voor jullie op een rij zetten. Schroom dus niet om deze nieuwsbrief of informatie door te sturen naar andere docenten en collega’s! Informatie over publiceren vind je hier.

Website line 3

Uitgelicht: iBooks van Tom Gootzen

Tom Gootzen is docent wiskunde en ict op het Sint Ursula op de locaties te Horn en Heythuyzen (cms.ursula.nl) (profiel). Voor gebruik op de iPad maakte hij een aantal cursussen wiskunde voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het materiaal dat Tom Gootzen ontwikkeld heeft vormt een mooie balans tussen theorie, interactieve inhoud, digitale opdrachten en analoge opdrachten. Bekijk de demo, die als iBook gratis te downloaden is, via deze link.

Website line 3

Column

Schermafbeelding 2013-12-23 om 20.14.57GEEN ZIN!

Buitelend komt klas 1at binnen. Ze zijn aan vakantie toe en zitten helemaal niet te wachten op het nakijken van opdracht 7 t/m 11. Toch maar wel, het boek moet immers “uit”. Via het digibord projecteer ik de goede antwoorden. Ik leg her en der wat uit en er wordt ijverig gecorrigeerd in de opgaven die op de laptop gemaakt zijn. Dat gaat lekker snel, handig toch zo’n MacBook.
En toen nog zo’n 40 minuten op de klok. De klas en ik hebben geen zin in het boek met de volgende opdrachten en bijhorende theorie. De leerlingen vertellen over het weekend en de sportwedstrijden die ze wonnen of verloren. We komen vanzelf op de grote toernooien die wereldwijd gespeeld worden. ‘Gister ging het jeugdjournaal ook over het WK-voetbal en het WK-hockey juf”. Lees verder

Website line 3

Ander nieuws

banner-opbrengstgericht-lerenAanbod gecertificeerde toetsen. Forse korting voor iSG scholen.

Gecertificeerde toetsen zijn toetsen die voldoen aan het zogenaamde RTI-keurmerk dat staat voor Reproductie, Toepassing en Inzicht. Het betekent dat deze toetsen duidelijk maken waar ten aanzien van deze verschillende niveaus en aspecten bij de leerling sterke of minder sterke elementen te signaleren zijn. Ook is het mogelijk aan de hand van deze toetsen de resultaten te vergelijken met de geanonimiseerde gegevens van collega’s op tal van andere scholen. Lees verder

Website line 3

 elernaElerna

Afgelopen schooljaar heeft educatief productiehuis Elerna aan negentig schoolleiders en tweehonderd docenten gevraagd wat zij denken dat het VO op dit moment nodig heeft. Hun antwoord: gepersonaliseerd leren. Dat betekent onderwijs op maat voor iedere leerling. Daarom verzorgt Elerna digitale leermiddelen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken. We hebben momenteel nog een paar plaatsen, en  nodigen de scholen van de iSG daar graag voor uit. Op dit moment gaan in ieder geval vier iSG scholen meedoen. Met een paar anderen zijn wij nog in gesprek. Wilt u een van deze laatste plaatsen bemachtigen? Neem dan contact met ons op. Martijn@elerna.com 06 25252349

Website line 3

icon-bettermarksbettermarks voor wiskunde en rekenen

bettermarks biedt volledig digitale lesmethodes voor wiskunde en rekenen. Het is gericht op het individuele leerproces van elke leerling en gaat uit van de zelfstandigheid van de leerling. Het oefenen staat centraal, en vanuit de systematische fouten die de leerling hierbij maakt wordt de persoonlijke leeruitdaging bekend. De ervaring is dat de docent een belangrijke rol blijft spelen bij de introductie van een nieuw onderwerp en op het moment dat de leerling vastloopt. Doordat de docent echter veel meer weet van de leerling kan hij zijn leerlingen veel gerichter helpen. Lees verder

Website line 3Jaarprogramma 2014-2015

Website line 3Nieuwe aanmeldingen iScholenGroep

Pius X College, Bladel (piusx-college.nl)

Vechtstede College, Weesp (vechtstedecollege.nl) (profiel)

Tabor College, Hoorn (tabor.nl) (profiel)

Agnieten College, Zwartsluis (agnietenzwartsluis.nl) (profiel)

Emelwerda College, Emmeloord (emelwerdacollege.nl) (profiel)

Insula College, Dordrecht (insulacollege.nl) (profiel)

St. Antonius College, Gouda (antoniuscollegegouda.nl) (profiel)