iSG Good Practice – Sint Ursula

Op 13 januari 2015 vanaf 12:30 organiseert scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn, een symposium over het gebruik van nieuwe technologie in het onderwijs. Op deze dag staat het inzetten van iPads als didactisch hulpmiddel centraal.

Als u wilt deelnemen aan dit symposium, dan kunt u uw interesse kenbaar maken via dit inschrijfformulier. U ontvangt dan in het najaar het programmaboekje, waarna u zich definitief kunt inschrijven. Deelname aan het symposium is gratis. Let op: er is slechts ruimte voor 20 personen.
De bijeenkomst start met een lezing van Pedro de Bruyckere (onderzoeker en pedagoog aan de Hogeschool Gent en de Universiteit Antwerpen). Daarna volgen enkele parallelsessies waarin diverse didactische werkvormen worden gepresenteerd en kunnen worden ervaren.
Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn, is een traditionele streekschool gelegen tussen Roermond en Weert. In het schooljaar 2013-2014 is een team van 15 enthousiaste docenten in een klas 2 VMBO Theoretische Leerweg, gestart zonder papieren theorieboeken. Voor alle vakken wordt alleen met digitale varianten op een iPad, bij alle 15 vakken, gewerkt. Tevens werd geëxperimenteerd met andere werkvormen met de iPad als hulpmiddel.
Het iPad project is bijzonder vanwege de volgende eigenschappen:
  • Het experiment vindt plaats in de klas 2 VMBO TL;
  • Alle vakken doen mee aan het experiment (van Lichamelijke Opvoeding tot Wiskunde);
  • Er zijn geen papieren theorieboeken gebruikt;
  • Hoe gaat een traditionele school om met zo’n grote onderwijsvernieuwing;
  • Vijf vakken ontwikkelden iBooks (NASK, Lichamelijke Opvoeding, Beeldende Vorming, Aardrijkskunde en Techniek);
  • Er is een vakoverstijgend project “Bewegen” in iTunes U en met iBooks door de vakken NASK, Lichamelijke Opvoeding en Wiskunde.
Doordat dit experiment door alle deelnemers (leerlingen, ouders en docenten) zeer werd gewaardeerd starten we in het schooljaar 2014-2015 met 3 klassen en 33 docenten. ​
Op dit symposium presenteert het Sint Ursula haar ervaringen.
Inschrijven kan via dit formulier.