Profiel Zuyderzee College

Zuyderzee College

Prof. ter Veenstraat 5
8302 GA Emmeloord
Tel. 0527-635950
Website

Aantal leerlingen: 1500 –  2000

Over de school
Het Zuyderzee College is een openbare school met een ontmoetingskarakter. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee College een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar. We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.

Het Zuyderzee College startte in 2007 met 1-op-1 onderwijs met de Macbook, maar is sinds 2014 overgestapt op de iPad.