Resultaten pilot ‘toegepaste game’ veelbelovend

Afgelopen woensdag 19 maart vond op het Stad & Esch de themamiddag ‘Toegepaste gaming’ plaats. De iSG school in Meppel heeft gedurende twee maanden een pilot gedraaid met Monster Valley, een spel waarin kinderen monsters moeten vangen, en die daardoor hun cognitieve vaardigheden verbeteren. De pilot, overigens een wereldpremière, leverde interessante feedback op, die overeenkomt met de voorspellingen van sociaal-wetenschapper John Harrison.

Harrison nam de aanwezigen mee in een reis door het brein. Onze hersenen zijn plastisch, dat wil zeggen: ze zijn onderhevig aan constante verandering. Niet alleen doordat vanaf een jaar of 25 de hersencellen langzaamaan beginnen af te nemen; we maken continue nieuwe verbindingen tussen de neuronen, snelwegen zogezegd, waardoor kennis op een meer diverse manier in ons brein verankerd wordt.  Je onthoudt dingen dus beter. Met andere woorden: je kunt je hersenen trainen.
Dit alles is ver van nieuwe informatie. Al vanaf de oudheid bestaat het idee dat het brein geen statisch, onveranderlijk ding is. Harrison, die als praktiserend dokter voornamelijk mensen met Alzheimer behandelt, vraagt zich af of de mens, in plaats van het remmen van de achteruitgang van de hersenen, de maximaal haalbare capaciteit van zijn cognitieve functies niet kan verbeteren door op jonge leeftijd  bepaalde oefeningen te  doen. Tot het dertiende jaar is het brein van kinderen nog buitengewoon beïnvloedbaar.

Juriaan van Rijswijk vertelde tijdens zijn workshop dat games toepassen voor praktische doeleinden buiten het onderwijs al volop aan de gang is. De grens tussen werkelijkheid en spel is in feite maar een dunne; binnen een spel kan van alles gesimuleerd worden. Zo liet KLM een game ontwerpen waarbij spelers de activiteiten op een vliegveld moesten leiden. Gebaseerd op de ideeën van de spelers wist KLM de instaptijd met twintig minuten te verkorten.

MyCognition speelt met Monster Valley in op de ervaring van toegepaste gaming van andere disciplines en op de inzichten van sociaal-wetenschappers als Harrison. Het vangen van de monsters in Monster Valley vergt behoorlijk wat precisie. Gebaseerd op de resultaten van een test aan het begin bepaalt de game op welk niveau je monsters moet vangen, passend bij de combinatie van je persoonlijke cognitieve vaardigheden. Naar mate je het spel vaker speelt, verbeter je die vaardigheden, en verandert het spel met je mee: het wordt moeilijker. De resultaten van de pilot laten zien dat met een uur spelen per week, de cognitieve functies zoals handelingssnelheid, korte termijngeheugen of episodisch geheugen, toenemen. Belangrijk is wel dat de game uitdagend blijft, en aanzet tot intensieve participatie. En met games als Call of Duty of World of Warcraft is de concurrentie om aandacht natuurlijk moordend.

De volgende themamiddag vindt plaats op het IJburg College in Amsterdam. Daar is iedereen op 28 mei a.s. van harte welkom om te komen kijken wat er allemaal bij komt kijken als je als school overstapt van de MacBook naar de iPad. De inschrijving start binnenkort.