iSG Nieuwsbrief maart 2014

Schermafbeelding 2013-12-20 om 20.44.25 pm

Van de voorzitter

Belastingregime fnuikt onderwijsvernieuwing

Tablets en laptops voor docenten, al dan niet in bruikleen door de werkgever verstrekt, worden door de fiscus gezien als een vorm van beloning, vallen dus onder de loonbelasting. De werkgever mag de tablet of laptop daarom niet belastingvrij beschikbaar stellen. Dat mag alleen als aangetoond kan worden, dat het zakelijk gebruik ten minste 90% is.

Uit navraag blijkt, dat het sterk afhankelijk is van de belastinginspecteur of de maatregelen die een school treft om aan de eis te voldoen wel of niet geaccepteerd worden: in verschillende regio’s hanteert de Belastingdienst immers verschillende maatstaven. Regio Venlo is bijvoorbeeld vrij soepel. Daar kijkt men met een milde blik. In de regio Rotterdam is de Belastingdienst richting de scholen daarentegen buitengewoon streng.

Inmiddels zijn er meerdere scholen die een forse naheffing hebben gekregen en om deze reden de onderwijsvernieuwing hebben stopgezet. Ook zijn er scholen die om deze reden sowieso niet beginnen aan de invoering van een device per leerling.

Vorig jaar zou in opdracht van de toenmalige staatssecretaris financiën Weekers onderzocht zijn of het invoeren van het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de nieuwe werkkostenregeling haalbaar is. Dit noodzakelijkheidscriterium wil zeggen dat het verstrekken van een tablet of laptop niet als loon wordt gezien, maar als noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden. De Tweede Kamer zou hierover in november 2013 geïnformeerd worden. Dit is tot op heden niet gebeurd. Sterker nog: het is op dit moment volstrekt onbekend of en wanneer dit criterium voor de scholen gaat gelden.

Enerzijds wordt het onderwijs door de overheid gestimuleerd fors te innoveren. Anderzijds worden scholen door diezelfde overheid daar zwaar voor belast.
Ook als het gaat om de aanschaf van digitale leermiddelen: gewone folio schoolboeken vallen bij aanschaf eenmalig onder het 6% btw-tarief. Maar licenties en andere vormen van digitale abonnementen: daarvoor moeten de scholen jaarlijks een btw-heffing van 21% betalen.

Hoezo steunt de Nederlandse overheid de modernisering van het onderwijs? Het enige wat we doen is het doelloos rondpompen van publiek geld. Als we niet oppassen, dreigt door het tegenstrijdige overheidsbeleid een bloeiende onderwijskundige ontwikkeling in de knop te worden gebroken.

Kees van Domselaar

Website line 3

Schermafbeelding 2014-03-21 om 13.56.43 pmResultaten pilot ‘toegepaste game’ veelbelovendAfgelopen woensdag 19 maart vond op het Stad & Esch de themamiddag ‘Toegepaste gaming’ plaats. De school in Meppel heeft gedurende twee maanden een pilot gedraaid met Monster Valley, een spel waarin kinderen monsters moeten vangen, en daardoor hun cognitieve vaardigheden verbeteren. De pilot, overigens een wereldpremière, leverde interessante feedback op, die overeenkomt met de voorspellingen van sociaal-wetenschapper John Harrison. Lees meer

Website line 3

iPad

Uit de praktijk: iPadklas VMBO-T op het St. Ursula Horn

Met ingang van dit schooljaar is onze school gestart met een iPadklas. De insteek was theorieboek vervangend bij alle vijftien vakken. Het is ons gelukt om een gemotiveerd team van docenten bij elkaar te krijgen die de schouders eronder willen zetten. Op dit moment zijn er vijf docenten die zelf iBooks hebben gemaakt en een groot aantal …  Lees verder 

Website line 3

DoornStormloop op iTunes U-cursussen

Februari, maart en april stonden en staan weer in het teken van de nieuwe cyclus iTunes U-workshops en bootcamp. Ruim honderd docenten van iScholengroep-scholen uit het hele land hebben weer deelgenomen aan de verschillende workshops. En over twee weken zetten meer dan dertig docenten hun training voort tijdens de bootcamp.  Lees verder

 

Website line 3

Schermafbeelding 2014-03-21 om 13.48.37 pmEen kijkje in de keuken, filmpjes over iSG-deelnemers

Schoolinfo, een initiatief van de VO-raad, heeft voor het project Leerling 2020 een aantal informatieve filmpjes gemaakt van een paar iSG-scholen. Deze filmpjes geven een kijkje in de keuken; de verschillende scholen delen hun motieven, bevindingen, maar bovenal hun enthousiasme en drang naar het best mogelijke onderwijs. In de filmpjes komen ook de ervaringsdeskundigen, de docenten en leerlingen, aan het woord. Bekijk de filmpjes hier.

Eén gedachte over “iSG Nieuwsbrief maart 2014”

Reacties zijn gesloten.