Uit de praktijk: iPadklas VMBO-T op het St. Ursula Horn

Met ingang van dit schooljaar is het St. Ursula gestart met een iPadklas. De insteek was theorieboek vervangend bij alle vijftien vakken. Het is ons gelukt om een gemotiveerd team van docenten bij elkaar te krijgen die de schouders eronder willen zetten. Vijf  docenten hebben zelf een iBook gemaakt en een groot aantal docenten heeft zijn/haar methode van lesgeven omgegooid.

Er wordt gebruik gemaakt van vakgerichte apps; iMovie, Nearpod en nog tal van andere die het onderwijs aantrekkelijker kunnen maken. Deze pilot wordt gemonitord vanuit een onderzoek in het kader van een masterstudie naar motivatie van leerlingen, inclusief een uitgebreide statistische analyse van de resultaten van deze klas. De eerste ervaringen zijn enorm positief, al krijgen de vakdocenten en de leerlingen vanzelfsprekend ook te maken met de verleidingen die een iPad op het gebied van social media met zich meebrengt.

Een fragment uit een verslag van een vakdocent:

De leerlingen gebruiken bij mij een iBook en een papieren werkboek. Daarnaast krijgen ze opdrachten die ze met de iPad moeten maken. Voor aardrijkskunde is er op internet veel verhelderende of verdiepende informatie te vinden in de vorm van filmpjes, animaties, foto’s en tekst. Vooral die laatste twee kunnen met behulp van verschillende apps niet alleen worden bekeken maar bijvoorbeeld ook worden verwerkt in een digitaal document. Die leveren de leerlingen dan ook digitaal bij mij in. Ik heb de indruk dat leerlingen het prettig vinden om op deze wijze te werken en ik zie dat de kwaliteit van het ingeleverde werk toeneemt. De nadruk komt meer op de inhoud te liggen dan op de vorm. Deze positieve resultaten gaan helaas wel gepaard met een paar negatieve effecten. Leerlingen hebben de iPad namelijk de hele dag binnen handbereik en zijn daardoor erg gefocust op dit apparaat. Dit merk je al bij binnenkomst van het klaslokaal. Leerlingen komen met hun neus op het beeldscherm gedrukt de klas binnen. De wisseling van de lessen wordt volop gebruikt om spelletjes te spelen en contacten te onderhouden. Leerlingen van andere klassen doen dit natuurlijk ook, maar dan met hun mobiele telefoons. De opstart van een les aan de iPadklas kost echter wel meer energie, omdat deze tablet, in tegenstelling tot het mobieltje, niet automatisch in de broekzak kan verdwijnen. De leerlingen proberen tijdens het opstarten van de les, weggedoken achter hun schermen, het spelletje af te maken waarmee ze net waren begonnen. En soms kom je tijdens de les tot de ontdekking dat leerlingen geen afscheid hebben kunnen nemen van hun Facebook-vrienden. Ik hoop dat leerlingen de benodigde discipline kunnen aanleren, zodat tablets of andere ‘mobile devices’ ook in de toekomst van toegevoegde waarde kunnen zijn in de vaklessen. De tablet voegt voor mijn vak namelijk veel toe. Bovendien is het een leerzame en leuke manier van werken in de les, zowel voor de leerlingen als voor mijzelf. Leerlingen gaan meestal op een positieve manier aan de slag en ik heb tijd om leerlingen zowel inhoudelijke als technische ondersteuning te bieden.

Meer informatie via ipad@ursula.nl

Mark van de Mortel

Afdelingscoordinator 2/3/4 VMBO-T