iSG Nieuwsbrief december 2013

Schermafbeelding 2013-12-20 om 20.44.25 pm

Van de voorzitter

In 2011 besloot een drietal scholen de stichting MacScholenGroep op te richten, als een onafhankelijke organisatie en een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. Dit jaar veranderde de naam MacScholenGroep in iScholenGroep en inmiddels telt de ScholenGroep 28 aangesloten scholen met een gezamenlijk bestand van ruim 30.000 leerlingen.

De snelle groei van de iScholengroep (iSG) maakt onder meer duidelijk dat met name in het voortgezet onderwijs het besef groeit, dat het om allerlei redenen meer en meer noodzakelijk is informatietechnologie in te zetten bij de inhoud en de inrichting van het onderwijs.

Bovendien maakt de gehele ontwikkeling van de iSG duidelijk, dat scholen willen samenwerken, willen leren van elkaar en op uiteenlopende beleidsterreinen de krachten willen bundelen. Digitalisering betreft immers niet alleen de plaatselijke onderwijsontwikkeling op een school maar raakt ook aan meer gezamenlijke thema’s zoals financiering, deskundigheid en  leermiddelenbeleid. Daarnaast zijn er tal van kwesties van meer technische en beheersmatige aard waarbij scholen elkaar kunnen steunen, aanvullen en zich aan elkaar kunnen „spiegelen”.

Ook in 2014 zal de iSG op deze weg voortgaan!

Kees van Domselaar

Schermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

iScholenDag 3 oktober 2013iScholenDag

Op 3 oktober 2013 vond op het Christelijk Lyceum te Zeist de iScholenDag 2013 plaats. Dit was tevens het moment waarop het publieke iTunes U-domein van de iSG feestelijk werd gelanceerd. Lees verder

Schermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

Schermafbeelding 2013-12-20 om 13.33.44 pm

Wouter Senden en Noela de Goede

De iScholenGroep is in 2011 ontstaan als samenwerkingsverband tussen scholen die allen probeerden oplossingen te vinden voor effectief ICT-gebruik binnen het Nederlandse onderwijs. Het in eerste instantie kleine initiatief bleek in goede aarde te vallen: ondertussen telt de iSG al zevenentwintig deelnemende scholen. Lees verder

 

Schermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

imageBootcamp iTunes U als docent, de investering waard?

Negentien docenten zitten als voorbeeldige leerlingen met hun hoofd diep begraven in laptops, ipads en stapels boeken een aantekeningen. Anderhalve dag lang hebben ze de tijd om ‘iets’ te maken wat ze hun kinderen in de klas op de iPad kunnen voorschotelen. Maar wat is dat nou, zo’n bootcamp? En maak je nou echt iets waarmee je in de praktijk wat kunt? Lees verder

Schermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

gamification-headerThemamiddag ‘toegepaste gaming’

Op 7 januari 2014 vindt op het Stad & Esch de eerste iSG-themadag van het nieuwe kalenderjaar plaats, met als onderwerp: gamen in het onderwijs. Onderzoek naar de mogelijkheden van games voor educatieve doeleinden is in volle gang.  Lees verderSchermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

Schermafbeelding 2013-12-21 om 12.34.53 pmDrempelvrees! Column door Monique van Brandwijk

Enthousiasme was nou niet direct wat ik voelde toen één van onze schoolleiders mij vroeg wat ik ervan zou vinden als we naast schoolboeken alle brugklassers met een laptop zouden uitrusten. Ik zag echter ook wel dat we niet konden achterblijven bij de razendsnelle technologische ontwikkelingen en ik zag ook wel dat het vrij treurig was hoe ik mijn leerlingen dwong tot het volschrijven van schriftjes en het raadplegen van papieren woordenboeken. Lees verder

Schermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

logo-schoolinfoOndersteuning iSG door Schoolinfo

De iSG heeft ondersteuning gekregen van de stichting SchoolInfo, die handen en voeten geeft aan het project van de VO-raad dat bekend staar als Leerling 2020. De opzet van het project heeft te maken met de behoefte van scholen ondersteuning te krijgen bij de invoering van 1:1-onderwijs. Het gaat daarbij om trajecten die moeten leiden tot gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren.   Lees verder

Schermafbeelding 2013-12-22 om 19.48.06 pm

Schermafbeelding 2013-12-19 om 15.28.15 pmGratis ondersteuning leermiddelenbeleid voor iSG scholen

Speciaal voor deelnemers van de iScholenGroep, biedt Kennisnet een gratis sessie aan op uw locatie, waarin we met één of enkele secties een ‘leermiddelen-verrijkingsworkshop’ doen. Deze workshop helpt  om uw collega’s te inspireren bij het creëren van activerende werkvormen, vanuit de eigen methode en met behulp van de mogelijkheden van ICT. Lees verder