Gratis ondersteuning leermiddelenbeleid voor iSG scholen

Speciaal voor deelnemers van de iScholenGroep, biedt Kennisnet een gratis sessie aan op uw locatie, waarin we met één of enkele secties een ‘leermiddelen-verrijkingsworkshop’ doen. Deze workshop helpt  om uw collega’s te inspireren bij het creëren van activerende werkvormen, vanuit de eigen methode en met behulp van de mogelijkheden van ICT.

De workshop is door Kennisnet ontwikkeld. Van de huidige werkwijze in de les wordt een korte analyse gemaakt, waarbij we kijken naar de verdeling tussen instructie, oefenen/verwerken en toetsen. De meeste leraren concluderen dat ze eigenlijk zouden willen dat leerlingen meer geactiveerd zouden worden met ‘rijke opdrachten’ maar dat de tijd daarvoor doorgaans ontbreekt. Vervolgens kijken we naar wat we inmiddels uit onderzoek weten over effectieve manieren om met behulp van inzet van ICT te komen tot het creëren van tijd voor rijke opdrachten en werken we enkele voorbeelden uit om dit te ervaren.

 

De workshop is nieuw en uitgeprobeerd op ongeveer 10 scholen, waarin docenten die niet veel affiniteit met ICT hebben, enthousiast werden over de inzichten.

De sectie in uw school die deze sessie met ons heeft gedaan, kan het weer doorgeven aan andere secties. Op deze manier denken wij een zinvolle bijdrage te kunnen leveren in uw proces naar het intensiever inzetten informatietechnologie, zoals dit in de doelstelling van de iScholenGroep beschreven staat.

Heeft u interesse in een workshop, dan is hier voor nodig:

  • Een dagdeel
  • Een zo volledig mogelijke sectie
  • Een afdelingsleider of directeur aanwezig
  • Een ruimte op uw school om te kunnen werken.
  • Een mail aan: f.schouwenburg@kennisnet.nl