Persbericht: iScholenGroep op iTunes U

ZEIST – 6 december 2013

Tijdens haar jaarlijkse iScholenDag heeft de iScholenGroep (iSG) een eerste reeks cursussen gepubliceerd op iTunes U. In deze cursussen stellen docenten van deelnemende scholen lesmateriaal gratis beschikbaar via iTunes U. 

iTunes U-cursussen zijn lessenreeksen met actuele leermiddelen in de vorm van apps, iBooks, audio, video en andere interactieve lesmaterialen. Docenten delen op deze manier educatieve content met elkaar.  Zo komt er een grote hoeveelheid eigentijds en uitdagend lesmateriaal beschikbaar voor het gehele onderwijsveld. De iScholenGroep richt zich daarbij in eerste instantie op de gehele breedte van het voortgezet onderwijs.

De iScholenGroep is in Europa het eerste samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs dat educatieve materiaal op deze schaal beschikbaar stelt. Met de lancering van een eigen iTunes U-website streeft zij samenwerking na tussen scholen bij het creëren van interactief lesmateriaal.

De iScholenGroep organiseert volop trainingen voor deelnemende scholen bij het gebruik van technologie in het onderwijs. Zo wordt op 10 en 11 december een bootcamp gehouden op het Isendoorn College te Warnsveld. Tijdens deze bootcamp worden docenten van verschillende iSG-scholen begeleid bij het creëren van digitaal lesmateriaal in iTunes U.

iTunes U is het grootste platform van gratis educatieve content ter wereld en maakt het mogelijk dat docenten nieuwe en bestaande lesmaterialen snel en eenvoudig tot complete interactieve cursussen en curricula kunnen omzetten. Deze cursussen zijn voor iOS-gebruikers overal ter wereld gratis te downloaden.

De iScholenGroep Nederland is een onafhankelijke organisatie die een netwerk vormt van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie, en behartigt in algemene zin de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

NOOT (niet voor publicatie): vragen: info@ischolengroep.org. Contactpersoon: Wouter Senden, projectmanager iSG: 06-81486356.