Even voorstellen: Noela de Goede en Wouter Senden. Projectmanagers iSG

De iScholenGroep is in 2011 ontstaan als samenwerkingsverband tussen scholen die allen probeerden oplossingen te vinden voor effectief ICT-gebruik binnen het Nederlandse onderwijs. Het in eerste instantie kleine initiatief bleek in goede aarde te vallen: ondertussen telt de iSG zevenentwintig deelnemende scholen.

Om deze uitbreiding naar behoren te ondersteunen zijn Noela de Goede en Wouter Senden aangetrokken om te assisteren bij het uitvoeren van iSG-gerelateerde zaken. Noela, docent geschiedenis, is sinds april 2013 nauw betrokken bij het opzetten en coördineren van het iTunes U-project. Vanaf februari 2014 gaat ze zich bezighouden met de bovenschoolse organisatie van het iPad/ICT-onderwijs binnen de CVO Groep. Daarnaast levert zij een inhoudelijke bijdrage aan de onderwijs-ontwikkelingen binnen de iSG.

Wouter, als projectmanager verbonden aan de iSG, neemt de meer uitvoerende, en organisatorische taken op zich.

Beiden zullen in het nieuwe kalenderjaar op pad gaan om de activiteiten en ervaringen van deelnemende scholen in kaart te brengen. Zo kan de iSG, ondanks de schaalvergroting, doen waarvoor ze is opgericht: het delen van ervaringen op het gebied van informatietechnologie.

Schermafbeelding 2013-12-20 om 13.33.44 pm
Noela de Goede (links) en Wouter Senden tijdens de iScholenDag 2013