Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid: vergroot inzet van technologie in het onderwijs

De ICT-revolutie heeft de banken, de luchtvaart en de detailhandel ingrijpend veranderd, maar wordt in het onderwijs vooralsnog maar beperkt ingezet om te standaardiseren taken over te nemen.

Meestal blijft in Nederland de inzet beperkt tot digiborden en de aanwezigheid van enkele computers. Andere landen lopen op dit punt ver voor.

Voor het basis- en voortgezet onderwijs is een serieuze investering in kwaliteit nodig. Die is voor een belangrijk deel te realiseren door innovatie en de inzet van ICT en door de herijking van het bestaande, inflexibele stelsel van klasuren (…)

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Naar een lerende economie. November 2013.

Samenvatting WRR Naar een lerende economie.