Wetsvoorstel afschaffen gratis schoolboeken ontmoedigt innoverende scholen.

In 2008 voerde de toenmalige regering de wet Gratis Schoolboeken in. Die wet moest de kwaliteit van het onderwijs, de marktwerking in de educatieve sector en het innovatieve vermogen van de scholen vergroten. Met precies dezelfde argumenten wordt de regeling in 2015 afgeschaft.

De ouders worden verplicht gesteld vanaf schooljaar 2015-2016 weer zelf het lesmateriaal van hun kinderen te betalen. Het jaarlijkse bedrag mag echter niet hoger zijn dan 300 euro per leerling. Daaronder vallen ook de kosten voor elektronische informatiedragers. ‘Wanneer het de school lukt de daadwerkelijke kosten voor lesmateriaal beneden het maximum te houden, kan ruimte ontstaan voor de school om naast het lesmateriaal tevens een elektronische informatiedrager voor te schrijven’. Aldus de Memorie van Toelichting. Geen school voor voortgezet onderwijs krijgt dat binnen de huidige financiële kaders voor elkaar. Einde innovatie.

Sinds 2008 hebben we jaarlijks ruim 200 miljoen euro rondgepompt tussen het ministerie van onderwijs, een paar educatieve uitgevers, anderhalve distributeur en het voortgezet onderwijs. Bij elkaar gaat het om een bedrag van meer dan een miljard euro aan publiek geld. Dat geld hebben we belegd in oud papier. Binnenkort kan het zo de container in. De werkboeken liggen er al.

Op geen enkele wijze is ook maar een deel van het geld gebruikt of gereserveerd voor de broodnodige innovatie van ons onderwijs en van de leermiddelen. En nu is het geld op. Maar we gaan gewoon lekker op de oude manier voort. Voor een nieuw concept zijn immers de oude belangen te groot. Alleen sturen we vanaf 2015 de rekening gewoon weer naar de ouders: in het belang van ‘s lands financiën en de georganiseerde handel in oud papier.

Kees van Domselaar

Kees van Domselaar is schoolleider te Zeist en oprichter/voorzitter van de iScholenGroep.