Van MacScholenGroep naar iScholenGroep

In 2011 ging een aantal scholen een soort samenwerkingsverband aan onder de naam MacScholenGroep. Dat vond men een naam die goed genoeg was om van start te gaan en bovendien redelijk bekte. Inmiddels is het jongensclubje uitgegroeid tot een professionele organisatie die een groot aantal scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. Om uiteenlopende redenen vond het bestuur het onlangs van belang de naam te wijzigen in een meer algemene. Minder gekoppeld ook aan een bepaalde merknaam.

Kortom: de iScholenGroep, waarvan de ‘i’ uiteraard staat voor informatietechnologie. De scholengroep vormt immers een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie en behartigt zo goed mogelijk de belangen van scholen die deze technologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. Laten we hopen, dat de nieuwe naam en het nieuwe logo net zo snel zullen zijn ingeburgerd als destijds het geval was.