LeerKRACHT

De stichting leerKRACHT is een stichting zonder winstoogmerk, die zich samen met McKinsey, de Onderwijscoöperatie en een groeiende coalitie uit bedrijfsleven en onderwijsveld inzet om scholen in Nederland van ‘goed naar excellent’ te brengen. Dit door met en op de scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. In een dergelijke cultuur nemen leraren verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling en worden zij daarbij ondersteund door schoolleiders. In het schooljaar 2012/2013 zijn 16 pilotscholen gestart en volgend schooljaar zal deze pilot uitgebreid worden naar 75 scholen.

Daarbij is in het bijzonder ruimte gecreëerd voor 15 scholen die extra aandacht besteden aan multimediale leermiddelen. De verwachting is dat er veel winst te behalen valt in het gebruik van multimediale leermiddelen wanneer een focus hierop wordt gecombineerd met een cultuurtransformatie waarin wordt gewerkt aan openheid, vertrouwen en samenwerking. Op de website (www.stichting-leerkracht.nl) vind je meer informatie over het initiatief en het type scholen waar naar wordt gezocht. Heb je interesse om met jouw school deel te nemen aan dit initiatief? Neem in dat geval contact op met Julien Spliet (julien_spliet-ams@external.mckinsey.com). Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en deelnemende scholen worden al voor de herfstvakantie geselecteerd!