Gamen in de klas

‘Heb je je werk nog niet af? Ga een gauw gamen dan.’ Deze paradox kan binnenkort wel eens verleden tijd zijn in onze klaslokalen. Computerspelletjes spelen én daarvan leren, dat is toch te mooi om waar te zijn?

Eigenlijk klinkt het heel logisch: van spelen leert je. Die truc haalt ieder jongmens, vanaf het moment dat hij enigszins autonoom heerser van het eigen lijf wordt, immers uit. Toch wordt daar in het onderwijs weinig gebruik van gemaakt; stil zitten in banken, stationair uur na uur, luisteren naar het verhaal van de docent of de hatelijke rijtjes zitten blokken.

Initiatieven in het onderwijs en de game-industrie lijken daar verandering in te gaan brengen. Met de opkomst van betrouwbare ICT in het onderwijs wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheid om kinderen spelenderwijs vaardigheden op te laten doen die verder reiken dan de digitale wereld. Applied of serious gaming heet dat.

Een van die initiatieven is ‘Monster Valley’, een game van het Engelse bedrijf ‘My Cognition’. Het doel van de game is cognitieve vaardigheden ontwikkelen, zoals episodisch geheugen, taalbegrip, korte termijn geheugen, verwerkingssnelheid en inschattingsvermogen. Voor een leerling met het spel begint vindt er een nulmeting plaats. Aan de hand van de nulmeting wordt na het spelen gekeken of en hoeveel progressie het gamen heeft opgeleverd.

In Monster Valley moet de leerling proberen monsters te vangen, wat een knap lastige klus zal blijken. Expedities worden georganiseerd, passend bij de campagnes waarin verschillende monsters gevangen moeten worden. Die monsters hebben allemaal hun eigen eigenschappen, en hoe beter de speler het doet, des te moeilijker laten de creaturen zich vangen.

Stad en Esch in Meppel neemt begin dit schooljaar deel aan een pilot van Monster Valley. De hoop is dat leerlingen productiever zullen gaan studeren, actiever deelnemen aan de lessen, en uiteindelijk op allerlei vlakken beter gaan presteren. Wat de kinderen van die vernieuwing vinden? Vast niet erg; spelletjes en schermen zijn onderhand immers een tweede thuis.

 

Meer informatie:

Blog van een betrokken docent Stad en Esch: http://www.stefanvanderweide.nl/?p=513

Beknopte achtergrond informatie Kennisnet: http://innovatie.kennisnet.nl/maak-je-brein-effectiever-met-applied-gaming/

 

Gametrailer: