Aanbesteden doen we samen. Een oproep!


Oproep aan scholen voor voortgezet onderwijs voor samenbundeling bij het aanbesteden van leermiddelen.

Het Baudartius College en het Isendoorn College staan op het punt een nieuwe aanbestedingsronde te beginnen voor de leermiddelen. Het huidige contract loopt het komend schooljaar af (2013-2014). We hebben hiervoor gezamenlijk contact gezocht met een adviseur en besproken welke winst wij als scholen willen behalen uit dit noodzakelijk ‘kwaad’ .

Beide scholen hebben stappen gezet in het onderzoek naar de voordelen van digitale leermiddelen. De tablet (iPad) wordt op beide scholen gebruikt als hulpmiddel voor leerlingen en docenten. Wat wij vooral zoeken in een nieuwe aanbesteding is flexibiliteit in het aanbod van leermiddelen.

Ervaring uit het vorige traject heeft ons geleerd dat het voordelig is om een aanbesteding met meerdere scholen aan te gaan. Hiervoor roepen wij geïnteresseerde  scholen op om zich aan te sluiten. Onze wens is om het aanbestedingstraject aan te gaan met een aantal van 10 scholen.

Wij zijn vooral op zoek naar vergelijkbare scholen:

  • eenpitters (mavo/havo/vwo) met een leerlingenaantal tussen de 1000- 2000 leerlingen;
  • scholen die al stappen hebben gezet en zeker stappen verder willen zetten in het digitaliseren van de leermiddelen;
  • scholen waarvan het huidig contract ook afloopt in 2014.

Mocht je graag willen meedoen, maar als school enigszins afwijken van het bovenstaande profiel, neem dan gerust even contact met ons op.Er is al enige ervaring opgedaan met een dergelijke aanpak (samenwerking van scholen). We zijn voornemens een binnenkort informatiebijeenkomst te houden met de scholen die interesse tonen. Dan presenteren we ook het plan van aanpak.

Interesse tonen kan via onderstaande mailadres: Anneke van Driel (managementassistent Isendoorn College) dra@isendoorn.nl

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust even contact met ons op met Guus Hagt, rector Baudartius College (g.hagt@baudartius.nl) of met Erwin Lutteke, rector Isendoorn College (e.lutteke@isendoorn.nl) 06-16443755