iPad of MacBook? Het beste device voor in de klas. Themabijeenkomst Alfrink College. Inschrijven.

 

Op 22 januari vindt in Zoetermeer een MSG themabijeenkomst plaats rond het thema: iPad of MacBook? Het beste device voor in de klas. Veel scholen die een begin willen maken met 1:1-onderwijs kiezen voor de iPad. Vaak spelen prijstechnische overwegingen daarbij een belangrijke rol. Een iPad is immers aanzienlijk goedkoper dan een MacBook Air.

Het Alfrink College heeft bij de invoering van het 1:1-onderwijs bewust gekozen voor de MacBook Air. Waarom? Wat betekent het voor het onderwijs? Welke argumenten hebben bij deze bewuste keuze de doorslag gegeven?

En verder: wat betekent het afschaffen van de ‘gratis-schoolboeken’ voor het leermiddelenbeleid van de school, met name in het licht van de digitalisering en het 1:1-onderwijs.

Allerlei 1:1-kwesties die tijdens deze MSG Themabijeenkomst aan de orde zullen komen.

U bent van harte uitgenodigd tijdens deze middag mee te denken en mee te praten.

Aanvang: 14.3o uur

Alfrink College, Rooms Katholieke school voor havo, vwo en tvwo, Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer www.alfrink.nl

Inschrijfformulier MSG Themabijeenkomst iPad of MacBook? Alfrink College Zoetermeer