iPads op Vlaamse scholen mogen toch

De Standaard  Het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefshandelsschool in het Vlaamse Blankenberge mogen dan toch het gebruik van de iPad op school verplichten. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil wel snel werk maken van een algemeen advies rond het gebruik van ICT in de Vlaamse scholen.

In Blankenberge diende een tiental ouders een klacht in tegen het verplichte gebruik van de iPad op school. De ouders hadden onder meer kritiek op de kostprijs van de tablets en op de communicatie van de schoolraad. De ouders kregen in eerste instantie gelijk van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, maar de school ging in beroep en krijgt nu gelijk van de Vlaamse regering.

Onderwijsminister Smet: ‘Uit het beroepschrift van de school en uit een hoorzitting eerder deze week is gebleken dat de school de bezorgdheid van de Commissie deelt.’ Intussen heeft de school beter gecommuniceerd met de ouders, onder meer over de kosten, waar veel onzekerheid over was. De Vlaamse regering heeft daarom beslist het beroep van de school in te willigen. Er zullen geen sancties volgen.

‘Tablets bieden toegevoegde waarde’

Minister Smet liet eerder al verstaan dat hij het gebruik van nieuwe technologieën op de schoolbanken steunt, maar dat er nog te veel ‘in verspreide slagorde’ wordt gewerkt. Bedoeling is dat er een ‘strategisch kader voor ICT-gebruik in de scholen’ komt. Smet wil daarom deze maand nog iedereen rond de tafel brengen en komen tot een ‘gedragen advies’.

‘Tablets bieden een toegevoegde waarde wanneer ze goed geïntegreerd zijn in de lessenpakketten’, zei Smet nog. Maar hij vindt ook dat àls er iPads worden gebruikt, alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om ermee te werken.