Technologie in het onderwijs. Van struikelblok naar springplank

Samen met uitgeverij ThiemeMeulenhoff publiceerde The Boston Consulting Group onlangs een rapport over het gebruik van ICT in het onderwijs: Technologie in het onderwijs. Van struikelblok naar springplank.

Het rapport baseert zich voor een deel op Amerikaans onderzoek. Daarnaast brengt het de Nederlandse situatie vrij helder in kaart. Uit het geheel wordt duidelijk, dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in de onderwijstechnologie. Het rapport sluit dan ook af met een routekaart voor leidinggevenden.

Uit de inleiding van het rapport mag ook blijken, dat de samenstellers zich ruimschoots hebben laten inspireren tijdens de MacScholenDag 2011.

Tijdens de MacScholenDag van 6 oktober 2011 verwoordde gastheer Kees van Domselaar de rol die educatieve technologie speelde bij het veranderingsproces op zijn school als volgt: “Sinds we indringend en inhoudelijk nadenken over ICT, hebben we het eindelijk weer eens over onderwijs”. Aan het eind van die dag formuleerde hij de rol van educatieve technologie op een wijze die heeft bijgedragen aan de subtitel van dit rapport: “Laten we er samen voor zorgen dat technologie niet meer wordt ervaren als struikelblok maar juist als springplank voor innovatie”.

Technologie in het onderwijs. Van struikelblok naar springplank. Amsterdam/Amersfoort, 2011.